NCC bygger första tunneletappen på Södra Länken

NCC har fått i uppdrag av Vägverket, Region Stockholm, att bygga den första tunneletappen på Södra Länken. Ordern är värd ca 400 Mkr. - Det första kontraktet för huvudtunnlarna är nu underskrivet. NCC är antagna som entreprenörer i internationell konkurrens och bygget kan fortgå planenligt. Även om de rent tekniska svårigheterna utgör en utmaning så kommer det nog att visa sig att entreprenörens - och Vägverkets - förmåga till hänsyn och samarbete med boende och trafikanter utgör den största utmaningen, säger vägdirektör Hans Rode. Arbetena omfattar ca 4,5 km bergtunnlar mellan Åmänningevägen intill Årsta och Huddingevägen. Huvudtunnlarna består av två parallella tunnlar - en för varje körriktning. I varje tunnel finns två körfält för genomgående trafik och ett för på- och avfarter. Dessutom tillkommer ramptunnlar, utrymningsvägar och 3 driftutrymmen. Totalt kommer ca 420 000 m berg att sprängas ut. Uppdraget omfattar vidare 7 st broar under mark samt andra konstbyggnader. - Uppdraget är mycket glädjande, säger Bo Kednert, chef för NCCs anläggningsverksamhet i Sverige. Det understryker att vi har en mycket hög kompetens när det gäller bergkunnande. Berget som omger det nu aktuella området är av god kvalitet och vi kommer att arbeta med beprövad tunneldrivningsteknik, som innebär att t ex sprängning kan ske på ett skonsamt sätt. -Miljöfrågorna är mycket viktiga i det här projektet. Vårt miljöledningssystem ska säkerställa att miljöfrågorna hanteras i enlighet med högt ställda krav. All personal som ska arbeta i projektet har genomgått miljöutbildning, fortsätter Bo Kednert. -Ett annat viktigt område är informationen om projektet till de kringboende, men det är minst lika viktigt att vi kan minimera de störningar som t ex kommer att uppträda vid sprängningar, säger Bo Kednert. Projektet kommer att sysselsätta totalt ca 150 medarbetare. Arbetena påbörjas under hösten och ska vara färdigställda i augusti/september 2001. Ytterligare upplysningar lämnas av: Bo Kednert, NCC Anläggning, 08-655 23 59 alt 070- 539 44 71 eller Göran Svensson, chef region Stockholm, 08-782 04 38 alt 070-621 03 98.

Om oss

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. Vår vision är att förnya vår bransch och skapa de bästa hållbara lösningarna. NCC bygger bostäder, kommersiella fastigheter, industrilokaler och offentliga byggnader, vägar och anläggningar samt övrig infrastruktur. NCC erbjuder även insatsvaror för byggproduktion, såsom kross och asfalt, samt svarar för beläggning, drift och underhåll av vägar. NCC hade år 2015 en omsättning på drygt 53 Mdr SEK och 16 000 anställda, exklusive NCC:s tidigare bostadsutvecklingsaffär som börsnoterades som ett eget bolag i juni 2016.

Prenumerera