NCC bygger kontor vid stationen i Helsingborg

NCC bygger fem våningar kontor på stationsbyggnaden Knutpunkten i Helsingborg på uppdrag av Wihlborgs. Målet är att lokalerna miljöcertifieras som Miljöbyggnad på högsta nivå. Ordern är värd 225 MSEK.

Totalt handlar det om en bruttoarea på 8 974 kvadratmeter, varav 7 639 kvadratmeter är nya kontorsytor.

– Alla kontor i Knutpunkten får en sund och hälsosam innemiljö med hög kvalitet på ljud, ljus, luft och ventilation, fuktskydd och vatten. Vi använder bara miljögodkända material och kemikalier och byter ut det som eventuellt är miljöfarligt från byggåret 1991, säger Joakim Lindahl, avdelningschef på NCC Construction Sweden.

Målet är att miljöcertifiera huset som Miljöbyggnad på högsta nivå Guld. Energianvändningen i en Miljöbyggnad Guld är max 65 procent av vad byggreglerna kräver och energin kommer från förnyelsebara energikällor.

Knutpunkten är Helsingborgs kommunikationsnav för färjor, tåg, stads- och regionbussar. Det är en av Sveriges mest trafikerade kommunikationsanläggningar.

– Knutpunkten ska fungera som vanligt för båt, tåg och buss och de 45 000 personer som dagligen besöker terminalen under den stora byggnationen. Det enda undantaget är p-huset som vi behöver stänga av i korta perioder. Vår strävan är att allmänheten ska märka av arbetet så lite som möjligt, säger Joakim Lindahl.

NCC:s arbete beräknas vara klart i slutet av 2015. Över 50 NCC-medarbetare och många underentreprenörer sysselsätts.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joakim Lindahl, avdelningschef, NCC Construction Sweden. Telefon 042-17 03 59

Jenny Johnsson, kommunikationsansvarig Södra Sverige, NCC Construction Sweden. Telefon: 070-589 67 59

Presstelefonen NCC 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2013 hade NCC en omsättning på 58 Mdr SEK och cirka 18 500 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar