NCC bygger ny bad- och simanläggning i Varberg

Läs original

NCC ska tillsammans med Varbergs Fastighets AB projektera och bygga en ny bad- och simanläggning i Varberg. Uppdraget är ett partneringsamarbete som genomförs i två faser. Det totala ordervärdet beräknas uppgå till cirka 350 MSEK.

– Varberg växer och beslutet om en ny bad- och simanläggning är kommunens enskilt största investering hittills. Den ska tillgodose våra invånares behov av fritid-, rekreation- och föreningsverksamhet, säger Ann-Charlotte Stenkil (M), kommunstyrelsens ordförande. Satsningen bidrar även till målet att utveckla Varberg till en spännande, nytänkande kultur- och idrottskommun.

Kommunens befintliga simhall invigdes i början av 1980-talet och har idag omfattande renoveringsbehov. Den nya anläggningen kommer att ligga på samma plats som den gamla, få en 50-metersbassäng samt ska klara ett besöksantal på cirka 300 000 personer per år.

Uppdraget som är en totalentreprenad är uppdelat i två faser där parterna i den första fasen ska projektera byggnationen samt enas om en riktkostnad för projektet. I den andra fasen sker rivning och byggnation. I uppdraget ingår även markarbeten och övriga åtgärder i utemiljön, övriga inventarier i badanläggningen och installationsarbeten.

– Vi fortsätter nu ett mycket väl fungerande samarbete med Varbergs kommun där vi sedan tidigare bygger flera skolor i kommunen, säger Henrik Landelius, Sverigechef NCC Building.

Arbetet med första fasen startar under höst/vinter 2017 och den nya bad- och simanläggningen beräknas stå klar i början av 2021. Ordern beräknas registreras i det tredje kvartalet 2018 i affärsområde Building.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Shahroz Sahba, affärschef NCC Building, +46 70-189 12 32

Anna Trane, Head of Corporate Media Relations & Press +46 70-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s Mediabank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar