NCC bygger om skola i Hagfors för 190 MSEK

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag att utföra en om- och tillbyggnad av skolhuset Älvstranden i Hagfors till VISA Bildningscentrum.
Uppdragsgivare är Hagfors kommun och projektet genomförs med samarbetsformen partnering. Ordervärdet för NCC beräknas uppgå till cirka 190 MSEK. Nu vidtar planering och förberedelser inför byggstarten som är beräknad till april 2008.

NCC och Hagfors kommun ska fram till och med mars 2008 utarbeta de slutliga ramarna för bygget. Arbetet inkluderar en överenskommelse om ett avtalat målpris för skolprojektet. Därefter startar själva bygget som ska pågå under två år fram till juni 2010.

Projektet omfattar om- och nybyggnad av skolhuset Älvstranden i Hagfors. Byggnad innehåller gymnasieskola, stadsbibliotek, bad och idrottsanläggningar. Totalt ska 9 800 kvadratmeter byggas om och 6 800 kvadratmeter byggas nytt.

- Den nya skoldelen ska vara klar till vårterminen 2010 medan ombyggnaden ska vara klar till höstterminen 2010. Under höstterminen 2009 när ombyggnaden startar kommer skolans elever att evakueras, säger Anders Johansson, avdelningschef på NCC Construction i Karlstad.

Skolprojektets totala investering uppgår till 230 MSEK och innefattar byggnader, markarbeten, projektering, byggherrekostnader och inredning. NCC:s del av projektet beräknas uppgå till ungefär 190 MSEK.

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Orderregistrering sker i det första kvartalet 2008.

För frågor, vänligen kontakta:
Anders Johansson, avdelningschef Värmland, Region Väst, NCC Construction Sverige,
+46 (0)706 31 95 68
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar