NCC bygger Sörmlands nya länsmuseum

Läs original

NCC bygger nya Sörmlands Museum, ett miljöanpassat museum med pedagogiska verkstäder och konsertlokal. Ordern från Sörmlands läns landsting på den nya byggnaden är värd 248 MSEK. Dessutom utförs markarbete värt 50 MSEK.

– Byggnaden blir en tidskapsel där vi ska bevara kulturhistoriska föremål till eftervärlden. Det nya museet kommer att öka utbudet av kultur i Nyköping samt bli ett nytt besöksmål för turister, säger Johnny Niskanen, teknikchef på Sörmlands läns landsting.

Sörmlands Länsmuseum har länge saknat funktionella lokaler. Därför bygger NCC i nära samarbete med Sörmlands läns landsting ett nytt länsmuseum på totalt 13 000 kvadratmeter.

Nya Sörmlands Museum får ett mycket centralt läge i Nyköpings hamnområde och ska bli en plats för kultur, kreativitet och möten. Det kommer att komplettera verksamheten på slottet Nyköpingshus, som idag har utställningar och sommarteater.

I byggnaden ska även pedagogiska verkstäder skapas där skolklasser får pröva att jobba i olika material, exempelvis trä och textil. Det nya museet får även en sal där landstingsfullmäktige kan hålla sammanträden. Övrig tid kan lokalen användas till konserter eller andra kulturevenemang.

Museet får även restaurang, café, butik och kontor. Utanför entrén anläggs en park med utställningsföremål.

Museet blir miljöanpassat och kommer bland annat att använda mycket lite köpt energi till värme och komfortkyla. Projektet har stor nytta av NCC:s nära samverkan, så kallad partnering, med beställaren Sörmlands läns landsting.

– Genom att jobba i partnering har vi fått en mycket effektiv process under de 1,5 år vi förberett projektet. Det innebär också att vi kommer att kommer att få en kortare byggtid än vid ett traditionellt samarbete, säger Matti Virkki, affärschef på NCC Construction.

Sörmlands Museum är färdigbyggt i december 2017 och invigs i början av hösten 2018.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Matti Virkki, affärschef, NCC Construction Sweden
Telefon 08-585 512 35
Linda Sällström, kommunikationsansvarig Mälardalen, NCC Construction Sweden
Telefon 070-246 03 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar