NCC bygger ut väg 161, Rotvik-Holma, väster om Uddevalla, för 54 Mkr

NCC bygger ut väg 161, Rotvik-Holma, väster om Uddevalla, för 54 Mkr NCC har fått i uppdrag av Vägverket region Väst att bygga ur väg 161 mellan Rotvik och Holma, inom Uddevalla kommun. Värdet på ordern uppgår till 54 miljoner kronor. Uppdraget ingår som en delutbyggnad av väg 161 mellan Ulseröd och Torp. Den nu aktuella etappen omfattar 4,5 kilometer och kommer att byggas som en så kallad "13 m-väg". Arbetena medför omfattande terrasseringar och schaktningsarbeten. Bland annat kommer närmare 200 000 kubikmeter berg och drygt 72 000 kubikmeter jord att schaktas ut samt 120 000 meter kalkpelare att installeras. Byggstart sker i november 1998 och utbyggnaden kommer att sysselsätta cirka 30 personer. Arbetena ska vara färdiga i november år 2000. Ytterligare upplysningar lämnas av: Morgan Falk, arbetschef, Anläggning Sverige region Väst, 031-771 50 00. NCC Anläggning är specialiserat på väg- och anläggningsbyggande i Sverige och utomlands. NCC Anläggning omsätter närmare 11 miljarder kronor och har 8 000 anställda. NCC Anläggning ingår i NCC-koncernen som är Nordens största bygg- och fastighetsföretag.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera