NCC bygger utbildnings- och forskningscentrum i Uppsala

NCC Construction Sverige uppför stommen till ett 21 000 kvadratmeter stort utbildnings- och forskningscentrum på Campus Ultuna i Uppsala. Byggnaden är ett led i Sveriges lantbruksuniversitets mål att samlokalisera angränsande verksamheter i en modern arbetsmiljö. Uppdragsgivare är Akademiska Hus och ordern är värd närmare 60 MSEK.

Byggnaden som kallas BioCentrum, ska rymma kontor, och forsknings- och undervisnings-lokaler. Omkring 300 forskare och 150 studenter kommer att kunna verka här samtidigt. – Vi är stolta över att ha fått förtroendet att bygga stommen till BioCentrum i Ultuna. Den blir ett modernt tillskott för Sveriges lantbruksuniversitet och en viktig del i dess utveckling, säger Lars-Erik Einerman, affärschef på NCC Construction, region Stockholm/Mälardalen. BioCentrum byggs med en betong- och stålstomme i fem sammanhängande huskroppar med tre våningsplan ovan jord och ett källarplan och omfattar 21 000 kvadratmeter. Fasaden är i mörkt och ljust tegel med glasad bottenvåning. – Målet är att skapa en framtidsorienterad byggnad i internationell toppklass. Genom att välja smarta energisystem och alternativa lösningar blir detta ett energieffektivt hus av hög internationell standard, säger Johan Quarfordt, projektledare på Akademiska Hus. Verksamheten i Uppsala är idag utspridd på flera olika byggnader. Samlokaliseringen förenklar samverkan i forskning och utbildning. De institutioner som flyttar in är Kemi, Mikrobiologi, Livsmedelsvetenskap, Skoglig mykologi och patologi, samt Växtbiologi och skogsgenetik. NCC:s arbete med stommen startar i augusti 2009 och beräknas vara klart i februari 2010. Inflyttning är beräknad till våren 2011. Totalt sysselsätts cirka 30 NCC-anställda i arbetet. För ytterligare information, vänligen kontakta: Lars-Erik Einerman, affärschef, NCC Construction Sverige AB, region Stockholm/Mälardalen, tfn 018-16 15 49 Kristina Christensen, regioninformatör, NCC Construction Sverige AB, region Stockholm/Mälardalen, tfn 08-585 522 48 eller 076-136 87 48

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Multimedia

Multimedia

Dokument & länkar