NCC Delårsrapport januari-mars 199

DELÅRSRAPPORT JANUARI - MARS 1999 * Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till -63 (-85) MSEK. Motsvarande proformaresultat med Superfos Construction inkluderat även föregående år uppgick till -63 (-198) MSEK. * För rullande tolv månader uppgick resultatet till 752 MSEK jämfört med 730 MSEK för helåret 1998. Motsvarande proformaresultat för rullande tolv månader inklusive Superfos Construction uppgick till 917 MSEK jämfört med 782 för helåret 1998. * Koncernens resultat efter full skatt uppgick till -47 (-65) MSEK, vilket motsvarar -0.40 (-0.60) SEK per aktie. För rullande tolv månader uppgick resultatet till 5.20 SEK per aktie jämfört med 5.00 SEK per aktie för helåret 1998. * Totalt ökade orderingången i byggverksamheten med 13 procent och uppgick till 8,1 (7,2) miljarder SEK. * NCC förvärvade i februari Superfoskoncernens europeiska asfalt- och ballastverksamhet med en omsättning på cirka 1,7 miljarder SEK, och skapar tillsammans med NCCs helägda dotterbolag NCC Rasmussen & Schiøtz Danmarks klart största byggbolag. * NCC sålde i mars sin aktiepost i Neptun Maritime till Sea Containers. 65 procent av aktieposten såldes kontant till ett pris av 18 FIM per aktie, motsvarande ca 370 MSEK. Samtidigt tecknades en option med rätt att sälja resterande innehav om tre år för 15 FIM per aktie. Kontantförsäljningen gav en realisationsvinst på ca 100 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00460/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/05/05/19990505BIT00460/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar