NCC etablerar återvinningsterminaler i hela Norden

Under namnet NCC Recycling etablerar NCC återvinningsterminaler i hela Norden för hantering av bygg- och anläggningsavfall. Genom satsningen stärker NCC ytterligare sitt fokus på att utveckla en mer hållbar verksamhet med mindre miljöpåverkan.

Det ställs allt större krav i samhället på att avfall så långt som möjligt ska återvinnas. NCC:s offensiva satsning att etablera 30 nya återvinningsterminaler är en del i ett gemensamt samhällsansvar att öka återvinningen och ligger helt i linje med EU:s avfallsdirektiv och nationella avfallsplaner.

NCC Recycling bygger på ett kretsloppstänkande där använt bygg- och anläggningsmaterial tas tillvara. Terminalerna tar i första hand emot och förädlar asfalt, betong, stenmaterial, schaktmassor samt parkavfall. Det förädlade materialet kan återanvändas direkt i NCC:s egen produktion eller av andra aktörer på marknaden.  

Dessutom tillhandahåller terminalerna nytt jungfruligt material samt, där behov finns, möjlighet till deponi. Genom att öka tillgängligheten och utbudet av denna typ av material finns också förutsättningar för att minska otillåten dumpning i naturen.

– Det är en viktig del i vårt arbete att minska påverkan på miljön och hushålla med resurser. Vår ambition är att bli ledande i Norden på återvinning av bygg- och anläggningsmaterial, säger Hans Säll, affärsutvecklingschef på NCC Roads Holding.

NCC har redan ett antal återvinningsterminaler igång på den nordiska marknaden, men planerar att etablera ytterligare 30 terminaler fram till 2016.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Säll, Affärsutvecklingschef NCC Roads Holding AB. Telefon: 08-585 521 44
Josefin Sellén, informationschef NCC Roads AB. Telefon: 08-585 518 57, 070-412 41 42 
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda.  NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar