NCC får halvmiljardkontrakt i Norge

NCC får halvmiljardkontrakt i Norge NCC:s helägda dotterbolag i Norge, NCC Eeg-Henriksen, har fått kontrakt på att bygga två stora hängbroar ingående i det s.k. Trekantsambandet. Beställare är Statens vegvesen Hordaland och ordern uppgår totalt till 546 miljoner norska kronor, varav NCC:s andel är ca hälften. Projektet kommer att drivas i konsortium med det holländska företaget HSM, som blir ansvariga för stål- och montagearbetena på broarna. Båda broarna är ca 1000 meter långa och kommer att ha en segelfri höjd på 18 resp 36 meter. Entreprenadarbetena kommer att sysselsätta 35 tjänstemän och drygt 100 yrkesarbetare. Arbetena startar i januari 1999 och broarna skall vara helt färdiga i juni 2001. Redan tidigare har NCC, inom ramen för projektet Trekantsambandet, fått ordern på Bömlafjordtunneln med undervattensarbeten till ett värde av 250 miljoner norska kronor. Den sammanlagda ordersumman uppgår för NCC-koncernens del således till ca en halv miljard norska kronor. För ytterligare information, kontakta: Adm dir i NCC Eeg-Henriksen Anlegg AS Trond Johansen tel: 00947 22 98 68 00 alt 00947 905 56 430 Projektchef Arild Grönsdal tel: 00947 53 40 37 50 alt 00947 917 03 847 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00300/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00300/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar