NCC fördubblade sin produktion av CO2-reducerande asfalt

Under årets första sex månader har NCC dubblerat sin tillverkning av den CO2-reducerande tillverkningsmetoden NCC Green Asphalt, jämfört med samma period förra året.

– Det här är resultatet av en långsiktig och målinriktad satsning med miljön i fokus. Vi har trappat upp investeringarna de senaste två åren och har nu asfaltverk som kan tillverka NCC Green Asphalt i hela Norden, säger Hans Säll, Marknads- och affärsutvecklingschef NCC Roads Holding.

Genom att använda den här metoden sänkte NCC sina CO2-utsläpp i hela sin nordiska asfaltproduktion.

– Miljömedvetna kommuner som vill sänka sina CO2-utsläpp är våra primära kunder. De uppskattar att metoden NCC Green Asphalt ger samma kvalitet som asfalt tillverkad på traditionellt sätt, säger Frida Panzar, Varumärkes- och affärsutvecklare NCC Roads Holding.

Fakta:
NCC Green Asphalt är en patenterad produktionsteknik som sänker tillverkningstemperaturen i NCC:s asfaltverk med ca 40 °C och därmed minskar CO2-utsläppen med ca 4 kilo per producerat ton asfalt jämfört med traditionell tillverkning. NCC Green Asphalt kan användas för tillverkning av de flesta asfaltmassor, är oberoende av bränsleslag, och ger samma höga kvalitet som traditionell tillverkning.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Säll, Marknads- och affärsutvecklingschef NCC Roads Holding, Telefon 08-585 521 44
Frida Panzar, Varumärkes- och affärsutvecklare NCC Roads Holding, Telefon 08-585 518 46

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing.

2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar