NCC först med att klimatkompensera byggproduktion

NCC är först i byggbranschen i Sverige med att klimatkompensera växthusgaser som alstras under byggtiden. Kompensationen är en del i NCC:s nya gröna anbud där allt från produktion, till byggnad och drift miljöanpassas. De utsläpp som trots allt uppstår i produktion räknas om till ekonomisk kompensation som investeras i utvalda klimatprojekt. 

 

Sedan i våras kompletterar NCC alla större anbud med ett grönt sidoanbud. En del av det innebär att NCC klimatkompenserar utsläpp som alstras i produktionen trots miljöanpassning. Det är man ensam om i byggbranschen. En idrottshall på Värmdö blir först att klimatkompenseras.

– Gröna anbud miljöanpassar projekt så långt det går. Men utsläppen försvinner inte helt, därför väljer vi att kompensera de som inte kan förhindras med investeringar i internationellt godkända klimatprojekt, säger Erik Eken, teknisk specialist, NCC Construction Sverige.

NCC beräknar utsläppen av sex olika klimatgaser i en klimatdeklaration. Hela produktionens livscykel beräknas från råvarutillverkning, till transporter, samt underleverantörers och NCC:s arbete på plats. Den totala mängden av CO2-ekvivalenter omvandlas till klimatkompensation.

För att säkra certifierade godkända projekt samarbetar NCC med U&W [you&we], leverantör av lösningar för klimatkompensation. På så vis bidrar NCC och dess kunder till att plantera träd, motverka avskogning, stödja förnybar energi och energieffektivisering.

– NCC:s initiativ är ett helt unikt sätt att hantera klimatansvaret. Det innebär investeringar i trädplantering och energiprojekt i utvecklingsländer, och möjlighet till lokala investeringar i Sverige, som biogas och småskalig vindkraft, säger Peter Wrenfeldt, projektledare U&W.

Klimatprojekten är certifierade enligt Gold Standard som stöds av över femtio miljöorganisationer, FN:s Clean Development Mechanism eller Plan Vivo. Det visar att ett projekt har hög kvalitet vad gäller miljöintegritet och bidrag till hållbar utveckling. Varje färdig fastighet förses med ZeroMission - en märkning för klimatkompensation.

 

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Erik Eken, teknisk specialist, NCC Construction Sverige, tfn 08-585 530 18
Göran Gerth, miljöchef, NCC Construction Sverige, tfn 08-585 519 57

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing . 2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar