NCC först med BREEAM Excellent

NCC:s projekt Koggen 2 i Västra Hamnen i Malmö har BREEAM-certifierats på nivån Excellent. Det är den högst noterade klassningen på en kontorsbyggnad i Norden.

Genom noggrant val av stomme och klimatskal har Koggen 2 en exceptionellt bra konstruktion. Lägg till det bergvärme och en energianvändning som kommit ned till 34 kWh per kvadratmeter vilket är nästan hälften av kraven i Boverkets byggregler. Byggnaden har även grönt tak med särskilt urval av växter för ökad biologisk mångfald.

– Certifieringen är ett resultat av NCC:s offensiva ambition att vara ledande på miljöområdet. Alla våra kommersiella byggnader ska minst nå BREEAM-nivån Very Good. Tidigare i år nådde NCC den högsta BREEAM-certifieringen för en industriell byggnad i Sverige och Norden. Att vara först med att nå Excellent för en kontorsfastighet är en alldeles ”Excellent” fortsättning på vår resa, säger Christina Lindbäck hållbarhetschef på NCC. 

Fastigheten Koggen 2 som består av 8 100 kvadratmeter fördelat på sex våningsplan, såldes 2012 till Vasakronan. Lokalerna ingår i konceptet ”Future Office by NCC”, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa attraktiva och hållbara arbetsplatser för kunden. Koggen 2 är klar för inflyttning och i huset sitter redan Beijer Electronics, EFG Kontorsmöbler, Diversify Öresund, och Bravura Sverige. Tre våningsplan på 1 457 kvadratmeter vardera är fortfarande tillgängliga.

– Hållbarhetsfrågan står högt på NCC:s agenda och är en central del i vår affär. I de projekt vi utvecklar i egen regi finns stora möjligheter att testa nya lösningar och vara en föregångare på marknaden, säger Christina Lindbäck.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Christina Lindbäck, hållbarhetschef NCC 
Telefon 08-585 519 07
Robert Hägg, marknadschef NCC Property Development
Telefon 08-585 523 72
Presstelefonen NCC 08-585 519 00, e-post press@ncc.se, NCC: bildbank

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2012 hade NCC i Sverige en omsättning på 31,3 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar