NCC grundlägger Nordens största vindkraftspark

NCC Construction har fått i uppdrag av BlaikenVind AB att bygga 30 fundament med tillhörande vägar i Blaiken i Sorsele kommun. Vindparken blir Nordens största på land. Arbetena startar i april och skall vara klara i oktober. Ordervärdet uppgår till 107 MSEK.

Vindkraftsparken strax söder om Blaiksjön kommer att bli den största landbaserade i Norden och en av norra Europas största när den är klar. Uppemot 100 vindkraftsverk kommer att generera cirka 700 GWh per år, vilket motsvarar årsförbrukningen av hushållsel till 150 000 lägenheter. Den förnybara energin beräknas minska utsläppen av koldioxid med 640 000 ton per år. NCC är generalentreprenör för etapp två.

– Det är en jättesatsning på förnybara energikällor. NCC:s egna satsningar på att exempelvis bygga energisnåla fastigheter med så liten miljöpåverkan som möjligt, går hand i hand med ett sådant här projekt. Därför känns det extra bra att få BlaikenVinds förtroende, säger Hans Levander, affärschef på NCC Construction Sverige i Skellefteå.

Idag är Havsnäs vindkraftspark störst i Sverige med sina 48 kraftverk. BlaikenVinds park får en kapacitet på mer än det dubbla – 256 GWh per år i Havsnäs jämfört med 700 GWh per år i Blaiken. Varje vindkraftverk har en effekt på 2,5 MW med en höjd på 100 meter. Den snöfria perioden i Blaiken är kort vilket påverkade valet av entreprenör.

– Vi behöver en snabb och pålitlig leverens. NCC har de muskler och den kunskap som krävs för ett sådant här projekt. De kan hämta erfarenhet av liknande vindkraftprojekt, bland annat i Åmliden. Vi behövde en stor och kompetent spelare till ett konkurrenskraftigt pris. Därför föll valet på NCC, säger Mikael Lindmark, vd på BlaikenVind.

Mellan 2011 och 2015 bygger Skellefteå Kraft och Fortum under det gemensamma bolagsnamnet BlaikenVind AB vindkraftparken i Blaiken. Planerna på vindkraft startade 2005 och parken beräknas vara driftklar senast 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Hans Levander, affärschef NCC Construction Sverige AB, region Norrland. Telefon: 070-370 69 24
Mikael Lindmark, vd BlaikenVind AB. Telefon: 076-242 22 68
Peter Hagström, informatör NCC Construction Sverige AB, region Norrland. Telefon: 070-638 59 05
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se 

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar