NCC höjer utdelningsmålet, inför optionsprogram och utreder försäljning alternati

NCC höjer utdelningsmålet, inför optionsprogram och utreder försäljning alternativt utdelning av aktier Vid dagens styrelsemöte i NCC beslöts att höja utdelningsmålet till hälften av resultatet. Dessutom införs ett rullande optionsprogram, som beroende på NCC- aktiens relativa utveckling ger årlig tilldelning av optioner till koncernens 200 högsta chefer. Styrelsen beslöt dessutom att utreda förutsättningarna för att avveckla aktieposterna i Neptun Maritime och Hufvudstaden antingen genom försäljning eller utdelning till NCC:s aktieägare. NCC:s tidigare utdelningsmål var att ca en tredjedel av resultatet efter skatt skulle delas ut till aktieägarna. Genom att NCC:s finansiella ställning nu stärkts avsevärt och soliditeten uppnått koncernens långsiktiga mål på 35 % så har styrelsen beslutat att höja utdelningsmålet till hälften av resultatet efter skatt. För att ytterligare höja ledande befattningshavares engagemang och ägande i bolaget beslöt styrelsen i NCC införa ett årligt rullande optionsprogram. Programmet omfattar de 200 högsta cheferna och tilldelningen av optioner är kopplad till den relativa värdeutvecklingen för NCC-aktien och avkastningen på eget kapital i NCC. Programmet lanseras vid årsskiftet 1998/99 med första möjliga avsättning ett år senare. Som ett led i koncentrationen av verksamheten till NCC:s kärnaffär bygg- och fastigheter beslöt styrelsen dessutom att utreda förutsättningarna för att avveckla aktieposterna i Neptun Maritime och Hufvudstaden antingen genom försäljning eller utdelning till NCC:s aktieägare. Ytterligare upplysningar lämnas av: Informationsdirektör Hans-Olof Karlsson, telefon 08-655 22 79. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00220/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/17/19981217BIT00220/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar