NCC klimatrenoverar fastigheter för 220 MSEK

NCC Construction Danmark har fått i uppdrag att klimatrenovera fasaderna på 25 flerfamiljshus i Ishöj söder om Köpenhamn. Uppdragsgivare är Det sociale Boligselskab af 29 jan. 1946 och ordersumman är på cirka 220 MSEK.

Området Vildtbanegård 2 består totalt av 817 lägenheter fördelade på 25 hus. NCC ska renovera fasaden till 648 lägenheter som inte renoverats sedan de uppfördes 1974. Övriga 169 lägenheter i området är byggda på 1990-talet och berörs inte av renoveringen. Utöver ny isolering och fasadbeklädnad kommer balkongerna att glasas in. NCC har i förarbetena lagt stort fokus vid att bekämpa de nuvarande köldbryggorna som kyler lägenheterna och ökar risken för fuktskador. NCC bygger också nya dammspärrar och vindspärrar som bidrar till att minska risken för fukt samt gör den nya fasaden extra energibesparande. Även ventilationen kommer att göras om för att förbättra innemiljön för de boende. Arbetet påbörjas under juni månad och beräknas vara slutfört i februari 2011. Ordersumman registreras i det andra kvartalet 2009.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar