NCC-Koncernen: Delårsrapport Januari-September 1999

NCC-KONCERNEN:DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 * Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 910 (699) MSEK. Motsva- rande proformaresultat med Superfos Construction inkluderat även föregående år uppgick till 903 (702) MSEK. * För rullande tolv månader uppgick resultatet till 941 MSEK jämfört med 730 MSEK för helåret 1998. Motsvarande proformaresultat för rullande tolv månader inklusive Superfos Construction uppgick till 983 MSEK jämfört med 782 MSEK för helåret 1998. * Koncernens resultat efter full skatt uppgick till 661 (501) MSEK, vilket motsvarar 6.10 (4.60) SEK per aktie. För rullande tolv månader uppgick resul- tatet till 6.50 SEK per aktie jämfört med 5.00 SEK per aktie för helåret 1998. * Byggverksamheten uppvisar fortsatt förbättring. Resultatet proforma för tredje kvartalet uppgick till 539 (441) MSEK. * Totalt ökade nettoomsättningen i byggverksamheten med 15 procent och uppgick till 25,2 (21,9) Mdr SEK. * NCC har hittills i år sålt förvaltningsfastigheter till ett värde av 1 582 MSEK varav 690 MSEK sålts efter rapportperiodens utgång. Det förvaltade be- ståndet uppgick per den 8 november till 5 989 MSEK. - Tredje kvartalets resultat i byggverksamheten var starkt, och förväntningar- na på förvärvet av Superfos Construction har mer än infriats. Nettoomsättning- en ökade med 14 procent och vi har stärkt våra positioner på flera marknader. Även orderingången ökar, även om ökningstakten dämpats jämfört med tredje kvartalet föregående år då vi hade flera stora order i anläggnings- verksamheten, kommenterar NCCs verkställande direktör Jan Sjöqvist. - Förutsättningarna för projektutveckling är goda på samtliga marknader och vi har mark och investeringsplaner motsvarande 10 Mdr SEK för den kommande fem- årsperioden. Av dessa är 2 Mdr SEK igångsatta, medan de övriga kommer att startas successivt allteftersom efterfrågan säkerställs, avslutar Jan Sjöqvist. Frågor besvaras av ekonomidirektör Björn Andersson, tel. 08-655 20 40 och informationsdirektör Hans-Olof Karlsson tel. 08-655 22 79 Bilaga: Delårsrapport januari - september 1999 (10 sidor)NCC-KONCERNEN: DELÅRSRAPPORT JANUARI - SEPTEMBER 1999 * Koncernens resultat efter finansnetto uppgick till 910 (699) MSEK. Motsva- rande proformaresultat med Superfos Construction inkluderat även föregående år uppgick till 903 (702) MSEK. * För rullande tolv månader uppgick resultatet till 941 MSEK jämfört med 730 MSEK för helåret 1998. Motsvarande proformaresultat för rullande tolv månader inklusive Superfos Construction uppgick till 983 MSEK jämfört med 782 MSEK för helåret 1998. * Koncernens resultat efter full skatt uppgick till 661 (501) MSEK, vilket motsvarar 6.10 (4.60) SEK per aktie. För rullande tolv månader uppgick resul- tatet till 6.50 SEK per aktie jämfört med 5.00 SEK per aktie för helåret 1998. * Byggverksamheten uppvisar fortsatt förbättring. Resultatet proforma för tredje kvartalet uppgick till 539 (441) MSEK. * Totalt ökade nettoomsättningen i byggverksamheten med 15 procent och uppgick till 25,2 (21,9) Mdr SEK. * NCC har hittills i år sålt förvaltningsfastigheter till ett värde av 1 582 MSEK varav 690 MSEK sålts efter rapportperiodens utgång. Det förvaltade be- ståndet uppgick per den 8 november till 5 989 MSEK. ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00180/bit0001.doc Hela rapporten http://www.bit.se/bitonline/1999/11/08/19991108BIT00180/bit0002.pdf Hela rapporten

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar