NCC Maskin blir Altima

NCC Maskin blir Altima Maskinverksamheten inom NCC kommer nu att placeras i ett eget bolag med namnet Altima. Det nya Altima blir näst största aktör på den nordiska hyresmaskinmarknaden. Från och med 1 januari kommer all maskinverksamhet inom NCC att samlas i ett separat bolag med namnet Altima. Altima består av de befintliga maskinverksamheterna i Sverige, Danmark, Norge, Finland, Estland, Lettland, Litauen och Ryssland. Namnet Altima används sedan tidigare av NCCs maskinverksamhet i Danmark. Syftet med att separera maskinverksamheten från övriga delar av NCC är att underlätta rollen som aktör på den externa marknaden för hyresmaskiner. Med en egen identitet kommer Altima lättare att kunna attrahera nya kundsegment med behov av hyresmaskiner. NCC kommer även fortsättningsvis att äga Altima. Redan nu är Altima en av de två största aktörerna i Norden och det sjätte största företaget på den europeiska maskinmarknaden. Företagets totala omsättning är på årsbasis ca 1,6 Mdr SEK. Med 53 kundcenter och 1200 medarbetare i de nordiska länderna och Baltikum kommer Altima att bli en av två aktörer som är heltäckande inom detta geografiska område. Altimas väl utvecklade logistiksystem gör maskiner och utrustning lättillgängliga för alla sina kunder. Altima har ett brett sortiment av hyresmaskiner och en lång erfarenhet av att leverera till byggbranschen. Altima kan erbjuda produkter och kunnande för alla byggbehov; handmaskiner, elaggregat, kranar, hissar, tillfälliga lokaler, byggplatsetableringar, väderskydd samt skyltning och profil. I framtiden kommer Altima att fortsätta utveckla sitt utbud av totallösningar som löser kundens behov från planeringsstadiet till färdigt bygge. Mikael Öberg är utsedd till VD för det nya Altima och tillträder formellt sin nya tjänst den 1 januari. Mikael Öberg har arbetat hos NCC sedan 1999, nu senast kommer han från en tjänst som chef för det nya affärsområdet Service. Ytterligare information: Mikael Öberg, VD Altima, tel 08-585 518 02 Kenth Sturesson, informationschef Altima, tel 031-771 52 09 Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se NCC är ett av Nordens och Östersjöområdets ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC har en årlig omsättning på ca 40 MDR SEK. Antalet anställda är ca 25 000. NCC-koncernen är indelad i sex affärsområden; Contracting, Housing, Property Development, Industry, Telecom och Service. ------------------------------------------------------------ Denna information skickades av Waymaker http://www.waymaker.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00790/bit0001.doc http://www.waymaker.net/bitonline/2001/12/12/20011212BIT00790/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar