NCC med och bygger nya Herlev Hospital i Danmark

Läs original

NCC har fått i uppdrag av region Hovedstaden i Danmark att vara med och bygga nya Herlev sjukhuset nordväst om Köpenhamn. NCC ska ansvara för betong-, stål- och markarbeten. Ordern är värd 350 MSEK.

NCC har fått entreprenaden på allt betong- och stålarbete, samt en del markarbete vid utbyggnaden av Herlev Hospital på drygt cirka 56 000 m2.

Utbyggnaden sker efter digitala modeller. Byggherren arbetar konsekvent med digitalisering så att alla inblandade parter kan använda digitala modeller.

– På NCC har har vi under lång tid arbetat målmedvetet med digitalisering. Men det är först när alla parter i ett byggprojekt använder sig av digitalt byggande som vi kan dra stora fördelar i projekten. Därför är det verkligen positivt att se att Region Hovedstaden sätter digitalisering på dagordningen från första början, , säger Niels López Krogh Nielsen, produktionschef på NCC Construction Denmark.

Stort fokus på digitalisering innebär bland annat att ritningarna är digitala, och de traditionella 2D-ritningarna på papper utgör bara en liten del av vardagen på byggarbetsplatsen. Dessutom sparas all data om bygget i den digitala modellen. Det betyder exempelvis att kvalitetskontroller kan läggas in direkt i modellen.

–Med de digitala modellerna finns all data samlad på ett och samma ställe. Det ger både en bättre överblick och större effektivitet. Det blir också ett viktigt samarbetsverktyg för alla berörda parter, förklarar Niels López Krogh Nielsen.

Utbyggnaden av Herlev Hospital, omfattar bland annat ett Kvinnor-och-barn-center samt ett akutsjukhus. Dessutom tillkommer en regional steriliseringscentral samt en utbyggnad av sjukhusets servicebyggnad.

NCC påbörjar arbetena i mitten av november 2015, och väntas slutföra huvuddelen i september 2017. När bygget av hela ”Nyt Hospital Herlev” är som mest intensivt kommer det att arbeta över 500 yrkesarbetare på sjukhusets olika byggarbetsplatser. Hela ”Nyt Hospital Herlev” väntas bli klart under 2018. Ordern registreras i det fjärde kvartalet i NCC Construction Denmark.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ghita Borring, Kommunikationschef, NCC Construction Denmark  +41 70 44 40

Anna Trane, Press & PR-chef NCC, + 46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den fredagen den 13 november, kl. 14:15.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar