NCC moderniserar Bergslagsskolan på uppdrag av Karlskoga kommun

NCC Construction Sverige har fått i uppdrag av Karlskoga kommun att utföra en om- och tillbyggnad av Teknikhuset på Bergslagsskolan i Karlskoga. Skolan behöver moderniseras och lokaler skapas för framtidens gymnasiala teknikutbildningar. Projektet sker i en samordnad generalentreprenad där NCC:s del av ordern är värd 34 MSEK.

På Bergslagsskolan i Karlskoga startade läsåret 08/09 Teknikcollege Karlskoga som omfattar Industriprogrammet, Teknikerprogrammet och Teknikprogrammet. Skolan är med dessa satsningar i behov av en om- och tillbyggnad av Teknikhuset. – Denna framtidssatsning är första steget i en omfattande modernisering av Bergslagsskolan, vilken kommer att öka Karlskogas attraktionskraft än mer som teknisk utbildningsort, säger projektledare Ola Nilson, Karlskoga kommun. – Vi är glada att få vara med och utveckla ändamålsenliga lokaler för morgondagens utbildningar och hoppas vår erfarenhet från andra skolbyggnationer skall gagna projektet, säger Håkan Carlevi, tf affärschef, NCC Construction Sverige, region Väst. Arbetena kommer att påbörjas under juni månad 2009 och färdigställas under augusti 2010. Verksamhet pågår i lokalerna under byggtiden vilket gör att entreprenaden uppdelas i två etapper. Totalt kommer ett 30-tal personer att vara sysselsatta. För ytterligare information, vänligen kontakta: Håkan Carlevi, tf affärschef, NCC Construction, region Väst, 019-17 75 69 Ola Nilson, projektledare, Karlskoga kommun, 0586-619 17 Stina Kållberg, informatör, Karlskoga kommun, 0586-617 08 Gunilla Sandberg, regioninformatör, NCC Construction, region Väst, 031-771 51 15 eller 070-602 10 52

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar