NCC moderniserar Sollentuna Centrum för 1,1 Mdr SEK

NCC Construction har fått i uppdrag av Steen & Ström Sverige AB att modernisera Sollentuna Centrum. Ordern är värd cirka 1,1 Mdr SEK och genomförs som partneringprojekt.

Bygget är redan igång med förberedande arbeten och ordern avser huvudkontraktet. När hela utbyggnaden är klar våren 2010 blir Sollentuna Centrum en av landets största och modernaste köpcentrum med ungefär 140 butiker, vilket är en fördubbling av dagens antal butiker.

Totalt omfattar projektet cirka 100 000 kvadratmeter varav 15 000 kvadratmeter nybyggd butiksyta och cirka 30 000 kvadratmeter ombyggnad i det befintliga centret. Med parkeringshus på 1600 parkeringsplatser uppgår det totala ordervärdet till ungefär 1,1 Mdr SEK.

Projektet beräknas i genomsnitt sysselsätta 200 personer under byggtiden.

Den 30 december 2005 sålde NCC fastigheterna Centrum 4 och Centrum 14 i Sollentuna Centrum till den skandinaviska köpcentrumutvecklaren Steen & Ström. Efter framtagande av detaljplaner har arbetet med att modernisera och bygga ut Sollentuna Centrum kunnat påbörjas.

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.

Orderregistrering sker i det fjärde kvartalet 2007.


För frågor, vänligen kontakta:
Erik Eken, affärsutvecklare, NCC Construction Sweden, +46 (0)8 585 530 18
Hans Ingvarsson, affärschef, NCC Construction Sweden, +46 (0)8 585 512 41
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 5855 23 46

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar