NCC och Impregilo samarbetar i Ryssland

NCC och Impregilo samarbetar i Ryssland NCC har undertecknat ett samarbetsavtal med det italienska byggföretaget Impregilo i Milano. Samarbetet gäller stora infrastrukturprojekt inom den Ryska Federationen och i de baltiska staterna. --Det här är ytterligare ett steg i NCCs satsning på de internationella byggmarknaderna, säger NCCs VD Jan Sjöqvist. Impregilo och NCC har tillsammans mycket hög kompetens och goda resurser att ta oss an stora projekt. Samarbetet mellan de båda bolagen kan inom kort komma att leda till uppdrag inom infrastrukturområdet avseende tunnelbanan i St Petersburg, där långt framskridna förhandlingar förs med Metrostroy för reparationer av en sträcka av tunnelbanan som vattenfyllts på grund av sättningar. En första order på geotekniska undersökningar för projektet har redan tecknats och förhandlingarna fortsätter för huvudarbetena som består av två tunnlar som ska borras. NCC har sedan tidigare ett samarbete med Impregilo, som är Italiens största byggföretag, i den s k INS-alliansen, där även det tyska byggföretaget Strabag ingår, som fokuserar på byggmarknaderna i Sydostasien. NCC, Impregilo och Strabag ingår också i det byggkonsortium som för närvarande är i slutförhandlingar om ett stort motorvägsprojekt i Polen om totalt närmare 25 miljarder kronor. Samarbetsavtalet undertecknas bl a av NCCs VD Jan Sjöqvist och Impregilos VD Giuseppe Gatto. Ytterligare upplysningar lämnas av: Anders Brolin, NCC, 08- 655 22 74 eller 070-547 30 74.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar