NCC och Mitt Liv bygger broar i arbetslivet

Läs original

Som ett led i NCC:s mångfaldsarbete har ett samarbete med organisationen Mitt Liv inletts. NCC deltar i Mitt Livs mentorprogram där medarbetare från NCC under ett år fungerar som stöd till personer med utländsk bakgrund som saknar arbete motsvarande sin kompetens. NCC är det första byggföretaget som ansluter sig till Mitt Liv.

– Mångfaldsfrågor är viktiga för NCC, både ur ett medmänskligt perspektiv och för företagets konkurrenskraft. Tillsammans med Mitt Liv hjälper vi människor att komma in på arbetsmarknaden. Mångfald driver utveckling och skapar affärsnytta så mentorskapet är givande åt båda håll, säger Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige.

Mentorprogrammet startar i september och NCC bidrar med tio mentorer från affärsområdet Construction Sverige. Adepterna har olika bakgrund och kompetens. Mentorskapet är tänkt att fungera åt två håll. Dels ska adepterna få hjälp att hitta rätt på den svenska arbetsmarknaden, dels ska mentorerna och de företag de kommer ifrån i sin tur få tillgång till talanger för rekrytering samt kompetensutveckling och värdefull hjälp till det egna mångfaldsarbetet.

– Vi på Mitt Liv är otroligt stolta och glada över förtroendet att påbörja samarbete med NCC. Som första företag från byggbranschen visar nu NCC vägen för ett ökat fokus på mångfaldsarbete inom byggsektorn. I ett första skede lägger NCC fokus på mentorprogrammet, där en handfull anställda har möjlighet att öka sin kunskap om mångfald men även vidga sina perspektiv och bistå till en annan persons personliga utveckling in på arbetsmarknaden. NCC:s vilja och engagemang är goda förutsättningar för ett framgångsrikt och långsiktigt mångfaldsarbete, säger Henrietta Bean, ansvarig för Mitt Liv Stockholm.

Mitt Liv är en organisation som arbetar för ökad mångfald och integration på den svenska arbetsmarknaden. Företaget startade 2008 och finns idag i Stockholm, Göteborg, Linköping och Norrköping. Mer information finns här.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Svante Hagman, affärsområdeschef, NCC Construction Sverige  
Telefon 070-588 22 20
Charlotte Roempke, HR Business Partner, NCC Construction Sverige
Telefon 08-585 520 90
Hedvig Elander, intern- och externkommunikationschef, NCC Construction Sverige
Telefon 070-978 66 83

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar