NCC och SL tecknar partneringavtal om ny bussdepå för 210 MSEK

NCC Construction Sverige har slutit ett partneringavtal med Storstockholms Lokaltrafik om uppförandet av en ny bussdepå i Lunda industriområde i Stockholm. Uppdraget beräknas uppgå till cirka 210 MSEK och den nya bussdepån ska stå klar under första kvartalet 2009. Nu vidtar planering och förberedelser inför byggstarten som är beräknad till december 2007.

NCC och SL ska fram till december 2007 utarbeta de slutliga ramarna för bygget. Arbetet inkluderar en överenskommelse om ett avtalat målpris för projektet. Utöver projektörer erbjuder NCC en organisation på 6 personer i den initiala planläggningsfasen, därefter startar själva bygget som ska pågå fram till första kvartalet 2009.

Bussdepån förläggs på två fastigheter. Den ena fastigheten bebyggs med verkstadshall, personal- och kontorsutrymmen om ca 5 000 kvadratmeter. På den andra fastigheten ska bland annat en stor tvätthall samt ett parkeringshus inrymmas om cirka 1 300 kvadratmeter och därutöver uppställningsytor för bussar. Markarean uppgår totalt till cirka 25 000 kvadratmeter med uppställningsplats för cirka 75 bussar.

Partnering är en strukturerad samarbetsform i byggbranschen, där byggherren, konsulterna och entreprenörerna gemensamt löser en bygguppgift, baserat på ett öppet och förtroendefullt samarbete där allas yrkeskunskaper kompletterar varandra genom projektets alla skeden.


Orderregistrering beräknas ske i det fjärde kvartalet 2007.För frågor, vänligen kontakta:
Claes Magnusson, avdelningschef, Region Stockholm/Mälardalen, +46 (0)8 585 512 56
Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 (0)8 585 523 46, +46 (0)70 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar