NCC:s årsredovisning för 1999

NCC:s årsredovisning för 1999 NCC:s årsredovisning för räkenskapsåret 1999 finns nu att hämta elektroniskt (pdf) på vår hemsida www.ncc.se Den tryckta årsredovisningen börjar distribueras i slutet av vecka 11. I sitt VD-ord i den nya årsredovisningen förtydligar Jan Sjöqvist sin förhoppning om när NCC ska kunna nå sitt mål om 12 procents avkastning på eget kapital. "Marknadsförutsättningarna för år 2000 ser bättre ut än för 1999 och vi är väl positionerade för att utnyttja detta. Både internt och externt är alltså förutsättningarna goda, och jag lovar att vi ska göra det bästa av dem. Min förhoppning är att NCC uppnår avkastningsmålet om minst 12 procent på eget kapital under 2001", skriver Jan Sjöqvist i sitt VD-ord. NCC:s övriga finansiella mål är sedan tidigare en räntabilitet på sysselsatt kapital på 12 procent, ett positivt kassaflöde och en soliditet på 30 procent. Soliditetsmålet sänktes i februari år 2000 från cirka 35 till cirka 30 procent. Orsaken var att det reducerade fastighetsbeståndet förändrat koncernens kapitalmix till en större andel entreprenadverksamhet med lägre riskprofil. NCC hade under 1999 en avkastning på eget kapital på 9 procent (6). Frågor besvaras av informationsdirektör Hans-Olof Karlsson tel. 08-655 22 79 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.ncc.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/10/20000310BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar