NCC:s bolagsstämma

NCC:s bolagsstämma Utdelning lämnas med 4:00 kr (2:50) per aktie Extra utdelning 7:00 kr per aktie Beslut om återköp av högst 2,5 procent av antalet aktier God orderingång i byggverksamheten januari-februari "NCC är på rätt väg och vår förhoppning är att vi ska kunna nå vårt avkastningsmål om minst 12 procent på eget kapital år 2001. Det vi kan se av 2000-talets första månader inger förhoppningar. Orderingången i byggverksamheten har varit stark under januari-februari trots vikande efterfrågan inom affärsområde anläggning". Det sade NCCs VD och koncernchef Jan Sjöqvist i sitt tal på bolagsstämman på torsdagen. Jan Sjöqvist talade även om att NCC ska fortsätta växa utanför Sveriges gränser och att lönsamhet i kärnrörelsen ska stå i fortsatt fokus. NCC arbetar sedan tidigare med en successiv avveckling av förvaltningsfastigheter. Jan Sjöqvist lade i sitt tal även stor vikt vid att belysa NCCs position inom fastighetsutveckling, forskning- och utveckling samt IT. Stämman fastställde styrelsens förslag att ordinarie utdelning lämnas med 4:00 kr per aktie (2:50) samt en extra utdelning om 7:00 kr per aktie. Avstämningsdag är den 4 april 2000. Utdelningen beräknas ske genom VPC:s försorg senast den 7 april 2000. Stämman beslöt att bemyndiga styrelsen att före nästa ordinarie bolagsstämma återköpa högst 2.710.895 aktier, motsvarande högst 2,5 procent av antalet aktier. För förvärvade aktier får betalas vid förvärvstillfället gällande börskurs med en avvikelse som inte överstiger det vid var tid registrerade kursintervallet. Återköpet syftar bl a till att täcka tilldelningen av optioner i bolagets rullande optionsprogram till cirka 170 ledande befattningshavare. Vidare beslöt stämman att genom återköpet av aktier kan 1.253.892 optioner ställas ut och motsvarande antal aktier av serie B överlåtas i samband med att lösen av köpoptionerna påkallas. Försäljningen av aktier inom optionsprogrammet innebär ingen utspädning av aktieägarnas nuvarande ägande. Styrelsen har baserat på bemyndigandet beslutat att återköpa högst 2.710.895 aktier före nästa ordinarie bolagsstämma. Vid stämman omvaldes samtliga ledamöter i styrelsen, som därmed består av Antonia Ax:son Johnson, Tomas Billing, Hans Larsson, Fredrik Lundberg, Jacob Palmstierna, Carl Wilhelm Ros, Marcus Storch, Per Welin och Jan Sjöqvist. Vid konstituerande styrelsemöte i anslutning till bolagsstämman omvaldes Hans Larsson till ordförande och till vice ordförande omvaldes Tomas Billing och Fredrik Lundberg. För frågor, vänligen kontakta informationsdirektör Hans-Olof Karlsson, tel 08-6552279, eller IR-ansvarig Annica Gustavsson, tel 070-398 42 09 Denna och tidigare pressreleaser finns även på www.ncc.se ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00990/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/2000/03/30/20000330BIT00990/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar