NCC:s Torsplan först med BREEAM Outstanding

NCC planerar en andra etapp av Torsplan i Hagastaden som blir den första svenska byggnad som uppnår BREEAM Outstanding. Den Stockholms-baserade kontors- och handelsbyggnaden blir det tolfte kontorshuset med BREEAM Outstanding i Europa.

- NCC har utvecklat två av de tre BREEAM Excellent byggnaderna i Skandinavien. Att NCC är ledande inom hållbarhetsutveckling i bygg- och fastighetsbranschen bekräftas ytterligare av att vi nu blir först med en byggnad att miljöcertifieras för Outstanding, säger Carola Lavén affärsområdeschef, NCC Property Development. Etapp 2 av Torsplan planeras att stå färdig 2016.

NCC BREEAM-certifierar alla våra egenutvecklade kommersiella projekt då miljöcertifieringar är viktiga för fastighetsinvesterare. En hållbarhetsprofil som tar hänsyn till de psykosociala frågorna med hög kvalitet av ljus, ljud och luftkvalitet värderas också högt av hyresgäster och deras anställda som arbetar i byggnaden. På NCC erbjuder vi även våra kunder gröna hyresavtal för att säkerställa en hög miljöprestanda när byggnaden tas i bruk.

BREEAM är ett globalt ledande certifieringssystem som anses vara det mest krävande systemet för fastigheters miljöbedömning. I världen finns idag cirka 250 000 BREEAM-certifierade fastigheter, och av dem är det endast ca 36 som uppnått den högsta nivån Outstanding. BREEAM är en omfattande miljöcertifiering som utvärderar miljöprestanda i tio olika kategorier på ett åttiotal punkter. Förutom energianvändning, gynnar BREEAM materialval, hantering av avfall och kvalité på inomhusmiljö, samt låg vattenförbrukning, bevarande av biologisk mångfald och möjligheter att resa med kollektivtrafik, cykel eller till fots.

Ett stort antal miljöfrågor betraktas i planeringen och byggskedet av NCC:s andra etapp av Torsplan. Lokalerna utvecklas även i enlighet med konceptet ”Future Office by NCC”, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för kunden.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef, VD NCC Property Development

Telefon 08-585 516 74

Robert Hägg, marknadschef, NCC Property Development Sverige

Telefon 08-585 523 72

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2013 en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda. NCC Property Development utvecklar och säljer kommersiella fastigheter.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar