NCC säljer byggrätter i Limhamn, Malmö

Läs original

NCC säljer en del av stadsutvecklingsområdet Limhamns läge i Malmö till MKB Fastighets AB för 254 MSEK. Affären omfattar cirka ca 550 byggrätter.

– Den här affären ligger i linje med vår strategi som samhällsbyggare att bygga variationsrika bostadsområden i snabb takt. Affären omfattar drygt en tredjedel av de byggrätter som NCC har utvecklat i Limhamn, säger Joachim Hallengren, Affärsområdeschef NCC Housing.

Limhamns läge är ett av de största bostadutvecklingsområdena i Malmö som knyter ihop Limhamn med Öresund i ett nytt och livfullt bostadsområde på klassisk industrimark.

– Förvärvet av 550 byggrätter på Limhamn är ett välkommet tillskott av mark, säger Terje Johansson, VD MKB Fastighets AB.  

Omvandlingen av det gamla cementfabriksområdet är i full gång. När området är helt färdigutvecklat kommer det att finnas cirka 1 500 nya bostäder i Limhamns läge. Förutom bostäder med olika upplåtelseformer uppförs här skolor, förskolor, butiker och en stadsdelspark.

Affären resultatavräknas i affärsområdet NCC Housing under fjärde kvartalet 2015.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Hallengren, affärsområdeschef NCC Housing  +46 70 0088 71 33

Anna Trane, press & PR-chef NCC +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 30 november, kl. 16:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar