NCC säljer kontorsbyggnad i Finland

NCC har sålt den tredje etappen av Plaza Business Park, Loiste, i Finland för 209 MSEK. Köparna, fyra pensions- och försäkringsföretag i OP-Pohjola-gruppen, tillträder omgående. Försäljningen får en positiv resultatpåverkan på första kvartalet 2013.

Projektet består av totalt 7 070 kvadratmeter, varav 6 800 kvadratmeter uthyrningsbara ytor för kontor och service samt 181 parkeringsplatser. Byggnaden stod färdig i december 2012 och uthyrningsgraden uppgår för närvarande till 93 procent. NCC ställer hyresgarantier och ansvarar under tre års tid för uthyrningen av den återstående andelen.

– Vi är glada över att göra affärer med OP-Pohjola, en investerare som delar vår syn på hållbarhet. Vi ser Finland som en viktig marknad där vi har ambitionen att stärka vår ledande position som fastighetsutvecklare. Vi har för närvarande sex ytterligare projekt under utveckling på marknaden, säger Joachim Hallengren, affärsområdeschef, NCC Property Development.

Plaza Business Park består av fem moderna kontorsbyggnader där den uthyrningsbara ytan uppgår till 27 600 kvadratmeter. De första två etapperna av Plaza Business Park färdigställdes och såldes under 2011. De resterande två är nu under utveckling och färdigställs under 2013. Plaza Business Park rymmer cirka 1 500 arbetsplatser.

Plaza Business Park, som ligger i Vanda, har utmärkta kommunikationer med sin närhet till ringled III och Helsingfors-Vanda flygplats.

Målet är att avsevärt minska miljöpåverkan i Plaza Business Park. Kontorsbyggnaden Loiste ska uppfylla kraven för betyget Very Good i den internationella miljöcertifieringen BREEAM. Samtliga fem byggnader i Plaza Business Park uppförs enligt BREEAM Very Good, den första byggnaden är redan certifierad.

Försäljningen resultatavräknas i affärsområdet NCC Property Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Joachim Hallengren, VD NCC Property Development, Telefon 070-643 95 68

NCCs presstelefon +46 (0)8 585 519 00, e-post: press@ncc.se, NCCs bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 28 februari 2013, kl.14.50.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar