NCC säljer kontorsprojekt i Malmö

Läs original

NCC säljer en kontorsfastighet i Hyllie i Malmö för cirka 330 MSEK. Köpare är fastighetsbolaget Briggen

– Malmö är en starkt växande region med framtida möjligheter där vi satsar på att ha en aktiv roll som stadsutvecklare. Försäljningen visar också att vi befäster vår position som ledande utvecklare av arbetsmiljöer och fastigheter med miljöprestanda i världsklass, säger Carola Lavén, affärsområdeschef för NCC Property Development.

Affären genomförs som bolagsförsäljning med ett sammanlagt underliggande fastighetsvärde om cirka 330 MSEK. Fastigheten har en total uthyrningsbar yta på cirka 7 300 kvadratmeter.  Uthyrningsgraden ligger på 94 % och NCC lämnar hyresgarantier på de vakanta lokalerna i 24 månader från tillträdesdagen. Bland hyresgästerna finns Boozt.com, Zumtobel, Human Entrance och NCC. Inflyttning sker under första kvartalet 2016 och köparen tillträder fastigheten i april 2016.

Kontorsfastigheten i Hyllie kommer att certifieras enligt det internationella miljöcertifieringssystemet BREEAM för nivå Excellent. Det innebär bland annat att stor hänsyn tas till inomhusmiljö, ekologi, livscykel, samt energi- och vattenanvändning. Lokalerna utvecklas i enlighet med konceptet ”Future Office by NCC”, som är ett nordiskt koncept med målet att skapa en attraktiv och hållbar arbetsplats för hyresgästerna.

Försäljningen ger en positiv resultatpåverkan på andra kvartalet 2016 i affärsområdet NCC Property Development.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Carola Lavén, affärsområdeschef, NCC Property Development 070-177 16 74

Anna Trane, presschef NCC AB 070-884 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 25 juni 2014, kl. 14:00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar