NCC säljer Swerock och Cliffton

NCC säljer Swerock och Cliffton NCC AB har tecknat avtal om försäljning av aktierna i bland annat Swerock AB - Sveriges tredje största ballast- och betongproducent - och Cliffton AB. Samtidigt förvärvar NCC aktier i två mindre bolag av Swerock. Affären innebär följande: NCC säljer hela sitt 50-procentiga aktieinnehav i Swerock AB till bygg- och anläggningsföretaget Peab AB. Swerock blir därmed ett helägt dotterbolag till Peab. NCC säljer samtliga aktier i Cliffton AB (32 %) till Peab-sfären. Genom förvärvet av dessa aktier samt genom Swerocks innehav i Cliffton, blir Peab- sfären huvudägare i Cliffton. NCC säljer 50 procent av företagets aktier i AB Fabriksbetong respektive andelar i Fabriksbetong i Norrköping KB till Swerock AB. De två bolagen ägs därmed till 50 % av NCC och 50 % av Swerock. Verksamheterna drivs vidare i nuvarande bolagsform. Dessutom förvärvar NCC 33 procent av aktierna i Eskilstuna Betongfabrik AB respektive andelarna i Betongfabriken i Eskilstuna KB av Swerock AB. Detta gör att NCCs andelar i de två bolagen ökar till 66 procent. Verksamheterna drivs vidare i nuvarande bolagsform. Avtalen förutsätter ett godkännande från Konkurrensverket, som väntas lämnas inom de närmaste veckorna. Vid fusionen mellan NCC och Siab 1997 ställde Konkurrensverket ett antal krav på NCC för att godkänna förvärvet, bl a att Siabs aktieandelar i Swerock, Cliffton och Fabriksbetong skulle säljas. - Med denna affär anser vi oss uppfylla Konkurrensverkets krav, samtidigt som vi bibehåller NCCs långsiktiga konkurrenskraft som landets största aktör inom kross- och betongindustrin. Dessutom har vi bidragit till att Swerock och Cliffton även fortsättningsvis får seriösa och långsiktiga ägare, menar Hans Kjellgren, chef för NCC Industri. För NCC blir den totala realisationsvinsten av affären 17 Mkr. För ytterligare information kontakta: Hans Kjellgren, chef NCC Industri, NCC AB, tel 08-655 21 94 eller 070-630 25 29.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera