NCC sköter asfaltering och reparationer av vägar i fem kommuner i Hälsingland

NCC Roads Sverige har tecknat ett treårigt kontrakt för asfaltering och reparationer av kommunala gator, vägar och gång- och cykelbanor i Ljusdal, Nordanstig, Hudiksvall, Bollnäs och Söderhamn. Arbetsområdet omfattar cirka 90 mil väg och under ett år läggs cirka 14 000 ton asfalt. Uppdragsgivare är kommunerna och avtalet är värt 51 MSEK.

Fem av Hälsinglands sex kommuner omfattas av beläggningsavtalet. Den sjätte - Ovanåker, har NCC just tecknat ett drift- och underhållsavtal med. Därmed har NCC väguppdrag i hela Hälsingsland. Kommunernas gemensamma upphandling har samordnats av Inköp Gävleborg. – Kommunerna är betydelsefulla för NCC Roads och det är mycket positivt att vi fått detta kontrakt. Vi har likande uppdrag i kommuner i Dalarna. Arbetena i kommunerna utgör 30 procent av våra beläggningsuppdrag i Gävleborgs och Dalarnas län idag, säger Bengt Olofsson, ombud på NCC Roads Nord. Totalt beräknas de 90 milen vägar beläggas med upp till 14 000 ton asfalt varje år. Arbetet omfattar allt från att laga så kallade potthål till att anlägga nya vägar i kommunerna. Men det vanligaste arbetet blir att underhålla och rusta upp slitna och trasiga vägbanor. För underhållsarbetet använder NCC till viss mån även sin egen asfalt Viaco. Den består av olika asfaltsmassor som har mycket hög halt av det grövsta stenmaterialet i kombination med mycket bindemedel, vilket ger en lång livslängd och små underhållskostnader. Kontraktet gäller från den 1 maj 2009 till och med 30 april 2012, med option på ytterligare två år därefter. Arbetet sysselsätter cirka 25 NCC-anställda. För ytterligare information: Bengt Olofsson, ombud, NCC Roads Sverige, region Nord, tfn 0650-54 84 15 Josefin Sellén, informationschef, NCC Roads AB, tfn 08-585 518 57 eller 070-412 41 42

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar