NCC smygstartar OS för att bryta ohälsotrend

Ökad vikt och sämre kondition är en farlig hälsotrend i byggbranschen. Därför drar NCC Construction Sverige igång den nationella stegtävlingen NCC-spelen idag. Syftet är att öka orken bland de anställda och samtidigt ladda upp inför sommar-OS.

Statistik från NCC:s företagshälsovård Feelgood Företagshälsa visar att anställda på NCC har en mycket god upplevd egen hälsa. Samtidigt märks ett försämrat hälsoläge. Det är främst viktökning och sämre kondition som sticker ut, vilket ökar risken för hjärt- och kärlsjukdomar.

– Det är ett misslyckande och just därför är det viktigt att bryta denna trend. I byggbranschen är det extra viktigt eftersom arbetet kräver hög fysisk kapacitet. Annars är risken att drabbas av hjärt-/kärlsjukdomar stor. Som arbetsgivare vill vi medverka till att alla anställda har en långsiktigt god hälsa och ett hållbart arbetsliv, säger Karin Hall-Edlund, hälsossamordnare på NCC Construction, region Syd.

Ohälsa och sjukskrivningar medför inte bara ett personligt lidande utan även stora kostnader. NCC-koncernen har cirka 10 000 anställda i Sverige varav de allra flesta inom Construction. Här finns alltså stora pengar att spara samtidigt som de anställdas livskvalitet kan öka.

– Ökad kondition är värt mycket ur ett hälsoperspektiv, men även individuellt och företagsekonomiskt. Dålig ork kan ge 10-20 procent lägre prestation på jobbet, samtidigt som man är slutkörd när man kommer hem. Så insatser som NCC-spelen kan få stor effekt. säger Karin Johansson på Feelgood Företagshälsa.

NCC-spelen är en lagtävling där framgångarna mäts med en personlig stegräknare som kopplas till en kartsida på webben. Varje lag om 8-10 personer måste hålla ett snitt på minst 10 000 steg per dag för att klara sträckan från Brands Hatch i London till målgången på Olympic Stadium den 21 maj. På vägen passerar lagen ett antal tävlingsplatser i London. När laget nått fram till en ny tävlingsplats kan lagmedlemmen lära sig mer om platsen och de aktuella OS-grenarna.

Tävlingen är ett första steg i att få fler i rörelse med målet att öka den fysiska aktiviteten i vardagen. Satsningen är en del av NCC:s långsiktiga hälsoarbete i samarbete med Feelgood. NCC-spelen pågår i 47 dagar och NCC Constructions fyra regioner kommer att tävla mot varandra.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Karin Hall-Edlund, hälsosamordnare NCC Construction, region Syd. Telefon: 036-30 16 18, 070-620 02 57
Karin Johansson, Feelgood Företagshälsa. Telefon: 070-797 01 61
Jenny Jonsson, pressansvarig NCC Construction, region Syd. Telefon: 040-31 72 74, 070-589 67 59
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

Samtliga NCC:s pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press. NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda. NCC Construction Sverige bygger bostäder, kontor, vägar, anläggningar och övrig infrastruktur i Sverige.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar