NCC startar högteknologiskt kontorsprojekt i Kista 1999

NCC startar högteknologiskt kontorsprojekt i Kista 1999 Den markant ökade efterfrågan på kontorslokaler innebär att NCC Fastigheters planer på att uppföra ett nytt kontorskomplex i Kista norr om Stockholm nu har hittat sin form. Fem huskroppar, varav en blir en av landets högsta kontorsbyggnader, på sammanlagt 50.000 kvm kontor samt 12.000 kvm för service och galleria kommer att uppföras. Bygget sker i flera etapper och starten är planerad till hösten 1999 med beräknad första inflyttning år 2002. Totalt uppgår investeringen till ca 950 miljoner kronor. Förslag från nio arkitektföretag har utvärderats och valet föll slutligen på White Arkitekter och en byggnad med geometriska triangelformer som till övervägande del består av glasade fasader. Den högsta byggnaden blir 27 våningar på en basbyggnad med 4 våningar och ska ligga intill Kista centrum. Dessutom blir det parkering i två plan med 1.000 platser som sammanlänkas med Kista centrums parkering. Vid valet av arkitekter har NCC Fastigheter i samarbete med Stadsbyggnadskontoret och Gatu- och Fastighetskontoret i Stockholm lagt stor vikt vid statsbilden med gatumiljöer, trafikföring och miljötänkande. - Den ökande efterfrågan på kontorslokaler i Kistaområdet och vårt behov av att skapa lokaler för våra hyresgäster har lett till planerna på denna spännande byggnad, säger Erik Eken, chef för projektutveckling på NCC Fastigheter i Region Stockholm. Byggnaden ska spegla Kistas högteknologiska karaktär och dessutom fungera som ett landmärke som sammanlänkar arbetsområdet med bostadsområdet i centrala Kista. Kontorskomplexet kommer att ge plats för ca 2.500 anställda och en del av byggnaden kommer att vara tillgänglig för allmänheten genom sin konferensanläggning och sina restauranger. Huvudentré till kontoret blir från Färögatan. Bilder på kontoret finns att hämta på NCC:s hemsida, www.ncc.se För ytterligare information vänligen kontakta: Erik Eken, chef för projektutveckling, NCC Fastigheter Stockholm, tfn 08-7503500 eller 070-6210724 ------------------------------------------------------------ Mer information finns att få på http://www.bit.se Följande filer finns att ladda ned: http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00180/bit0001.doc http://www.bit.se/bitonline/1998/12/10/19981210BIT00180/bit0002.pdf

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar