NCC tar över vägunderhållet i Jokkmokk

NCC Roads vann Trafikverkets upphandling av vägunderhållet i Jokkmokk. NCC börjar uppdraget 1 september och kontraktet löper fram till 31 augusti 2016. Ordervärdet är cirka 70 MSEK.

Kontraktet gäller drift och underhåll av allmänna vägar i Jokkmokk driftsområde. Området består av 70 mil väg, varav cirka en tredjedel grusväg. Avtalet löper i fyra år, med möjlighet till förlängning i två år. NCC Roads kommer i sin tur att upphandla underleverantörer motsvarande 10-12 årsarbeten.

– Trafikverkets beslut är ett välkommet besked. Inom Jokkmokks driftsområden finns vägar till stora vattenkraftverk, vilket ställer höga krav på säkerhet och framkomlighet. Det ser vi som ett förtroendeuppdrag, säger Stefan Bäcklund, affärschef på NCC Roads Nord.

Upphandlingen omfattar även drift och underhåll av en del fjällvägar som ställer speciella krav. Vintertid behöver de ofta hållas fria från drevsnö och vid särskilt svåra förhållanden måste de ibland stängas av.

Totalentreprenaden innebär att NCC Roads har beredskap dygnet runt för att säkra vägstandard och framkomlighet inom Jokkmokks driftsområde. Om Trafikverket får kännedom om problem på vägarna, når de NCC via en jourtelefon. Men det händer också att allmänheten tar direktkontakt med NCC Roads organisation på plats.

– Ibland kan det handla om önskemål om åtgärder på en speciell väg, och då gäller det för oss att vara tydliga med vad man kan förvänta sig. Vår ambition är att vara proaktiva genom att föreslå, och på Trafikverkets uppdrag, genomföra förbättrande åtgärder inom ramen för projektbudgeten. Vägarna kommer att inventeras regelbundet och skador som uppstår under kontraktstiden är det upp till oss att åtgärda, säger Stefan Bäcklund, affärschef på NCC Roads Nord.

För ytterligare information, vänligen kontakta:
Stefan Bäcklund, affärschef NCC Roads Nord. Telefon: 090-16 80 18, 070-602 74 91
Josefin Sellén, informationschef NCC Roads Sverige. Telefon: 08-585 518 57, 070-412 41 42
NCC:s presstelefon 08-585 519 00 eller press@ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Housing. 2011 hade NCC i Sverige en omsättning på 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda.  NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar