NCC tecknar strategiskt avtal om renovering av skolor enligt livscykelmodell

NCC Construction Finland har tecknat avtal med Esbo stad om renovering och utbyggnad av tre skolor i Esbo. I uppdraget ansvarar NCC för utbyggnad och renovering av skolorna men också för underhåll, fastighetstjänst och kommande renoveringar under en 20-års period. Ordervärdet för utbyggnad och renovering är på ca 315 MSEK och registreras allt eftersom arbetet framskrider 2009-2012. Ordervärdet för underhåll, fastighetstjänst och kommande renovering är på cirka 260 MSEK och registreras löpande under 20 år.

Esbo stad har valt att upphandla renovering och underhåll med en livscykelmodell eftersom den beräknas ha många fördelar jämfört med en traditionell upphandling. Med ett längre perspektiv och ett ansvar från entreprenörens sida garanterar man upprustningar och tillbyggnader oavsett stadens ekonomiska situation. Avtalet är upplagt så att staden betalar en avtalsenlig årsavgift för underhållet av fastigheten. Om det framkommer brister i fastigheternas skötsel sjunker den årliga avgiften. Samtidigt som Esbo stad gör den nya upphandlingen startar de också ett utvecklingsprojekt som syftar till att förbättra skolornas verksamhet, trivsel och säkerhet. Projektet utgår ifrån de senaste beteendevetenskapliga forskningsrönen och stödjer sig på ett så kallat Stess free®-koncept som NCC använder i sina kontorsobjekt. – Vi har massor av forskningsdata men nu får vi möjligheten att testa hur lösningarna fungerar i praktiken och mäta hur de påverkar inlärningsresultaten och trivseln i skolan. Livscykelprojekten utgör en utomordentlig utvecklingsmöjlighet eftersom vi som entreprenör också kan följa upp hur lösningarna fungerar och bättra på dem om så krävs, säger NCC:s regiondirektör Kauko Wasenius. De tre första skolorna utgör en tredjedel av de skolor som enligt Esbo stads planer skall renoveras enligt livscykelmodellen.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar