Norska asfaltsmålet avslutat

Läs original

Högsta domstolen i Norge väljer att inte ta upp överklagandet i asfaltsmålet som gällde olagligt samarbete i Trøndelag under 2005 till 2008. Därmed är målet avslutat.

Domen innebär att NCC får betala en konkurrensskadeavgift på 150 MSEK.

NCC har tidigare reserverat 66 MSEK. Resterande belopp om 84 MSEK belastar NCC:s resultat i det fjärde kvartalet 2015.

Den norska konkurrensmyndigheten ålade NCC en avgift på för olagligt samarbete i Trøndelag under 2005 till 2008. En enskild person i bolaget bedrev olagligt samarbete med en konkurrent. Handlandet var illojalt och bröt mot instruktioner och riktlinjer för bolagets affärsverksamhet.

– NCC har ett omfattande Compliance-program och vi accepterar inte brott mot vare sig konkurrenslagen eller våra egna, interna etiska riktlinjer. Den person som var ansvarig för det olagliga samarbetet i Trøndelag arbetar inte längre för NCC, säger Eric Thunegard, chefsjurist NCC Roads.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Eric Thunegard, chefsjurist NCC Roads +46 70 250 32 38

Anna Trane press & PR-chef NCC, + 46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank


Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 27 november, kl. 14:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar