Ny järnväg ger fart åt återvunnet berg från Aitikgruvan

Aitik Ecoballast (AEB) har fått i uppdrag att leverera 4 500 ton makadam till Infranord för underhåll av tågspår mellan Gällivare och Kiruna. Istället för att spränga orört berg återvinner AEB det gråberg som lossas vid malmbrytningen i Aitikgruvan. Med gruvans nya järnväg kan det nu även levereras miljöanpassat, i större volymer och till fler kunder. ​

NCC Roads och Boliden samarbetar sedan tre år i det gemensamma bolaget AEB med att ta tillvara och förädla gråberg – restprodukten när malmen bryts i Aitikgruvan i Gällivare.

En miljon ton gråberg per år har återanvänts till vägbyggen vid gruvan och i trakten samt ett nytt järnvägspår mellan gruvan och stambanan. Nu gör det nya järnvägsspåret det möjligt att leverera mer krossprodukter, till fler kunder och på ett miljöanpassat sätt.

– Vi hoppas att den första leveransen till Infranord är starten på en långsiktig och lönsam verksamhet. Den nya tågterminalen och spåret blir en förutsättning för att nå fler kunder i närheten men också i hela Norrbotten och för export, säger Stig Fredriksson, platschef, Aitik Ecoballast.     

Att återvinna biprodukter från befintliga dagbrott, istället för att spränga orörda berg förekommer på ett par ställen i Sverige. Men efterfrågan ökar eftersom färre naturområden och bergtäkter behöver exploateras och det blir billigare när sprängningsarbetet redan gjorts vid malmbrytningen.

– Tack vare det nya spåret kan vi nu köpa makadam från Aitik. Det var inte miljömässigt möjligt innan. Ett tåg rymmer lika mycket makadam som 30 lastbilar. I detta projekt blir transportsträckan dessutom kortare än från Kiruna eller Boden. Det innebär stora vinster för oss, både ekonomiskt och för miljön, säger Roger Fjellberg, platschef, Infranord.

Aitikgruvan är en av Europas största koppardagbrott. Gråberget är klassat som miljöberg tack vare låga halter av tungmetaller och svavel. Varje år, i tjugo års tid ska 36 miljoner ton malm brytas. Med nuvarande upplag innebär det att närmare 270 miljoner ton gråberg kan tas tillvara.

Läs mer om återvunna krossprodukter och Aitik Ecoballast här: www.aitikecoballast.se

 

För ytterligare information, kontakta:

Stig Fredriksson, platschef, Aitik Ecoballast, tfn 070-639 78 56

Josefin Sellén, informationschef, NCC Roads, tfn 08-585 518 57 eller 0704-12 41 42

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00

 

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se

NCC i Sverige består av affärsområdena NCC Construction, NCC Property Development, NCC Roads och NCC Boende.
2009 hade NCC i Sverige en omsättning på knappt 29 Mdr SEK och cirka 10 000 anställda.

NCC Roads kärnaffär är produktion av krossprodukter och asfalt samt asfaltbeläggning och vägservice.

Taggar:

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Media

Media

Dokument & länkar