Omvandling av aktier i NCC AB

Läs original

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under oktober 2016 har på aktieägares begäran 30 762 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 238 862 949.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 14 491 903 aktier av serie A och 93 943 919 aktier av serie B. NCC innehar 362 222 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, Chef Investor Relations, NCC 070 354 80 35

NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Denna information är sådan information som NCC AB är skyldigt att offentliggöra enligt lagen om handel med finansiella instrument.  Informationen lämnades för offentliggörande den 31 oktober 2016, kl 11.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning exklusive Bonava på 53 Mdr SEK och 16 000 anställda 2015. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar