Omvandling av aktier i NCC AB

Enligt NCC:s bolagsordning har ägare till aktie av serie A rätt att begära att sådan aktie omvandlas till aktie av serie B. Genom omvandling minskar det totala antalet röster i bolaget. I samband med en omvandling har bolaget en skyldighet enligt lag (1991:980) om handel med finansiella instrument att på detta sätt offentliggöra uppgifter om förändringen.

Under november 2013 har på aktieägares begäran 24 aktier av serie A omvandlats till serie B. Det totala antalet röster i bolaget uppgår därefter till 357 808 920.

Det totala antalet registrerade aktier i bolaget uppgår till 108 435 822, varav 27 708 122 aktier av serie A och 80 727 700 aktier av serie B. Bolaget innehar 592 500 B-aktier i eget förvar.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Johan Bergman, IR-ansvarig, 070-354 80 35
NCC:s presstelefon: 08-585 519 00 eller e-post: press@ncc.se

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 november 2013, kl.15.00.

Samtliga NCCs pressmeddelanden finns på www.ncc.se/press.

NCC är ett av Nordens ledande bygg- och fastighetsutvecklingsföretag. NCC hade år 2012 en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 53 Mdr SEK och 17 000 anställda 2016. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar