Skattebeslut ger NCC underskottsavdrag på 605 MSEK

Skatteverket har beslutat att godkänna ett underskottsavdrag om 605 MSEK. Beslutet innebär att NCC därmed ges möjlighet till skatteavdrag med motsvarande belopp.

Underskottet uppstod vid likvidation av dotterbolaget Fastighets AB SIAB år 2002. Verksamheten, som vid tiden för likvidationen bestod av en mindre fastighetsrörelse, överfördes till SIAB AB. Skatteverket har vid en kontroll av likvidationen kunnat fastställa ett underskott av näringsverksamhet uppgående till cirka 605 MSEK. Det fastställda underskottsavdraget kommer att ha en positiv skatteeffekt i 2004-års bokslut. Den positiva effekten begränsas dock av beräknat utfall i pågående skatterevisioner. Ytterligare information: Annica Gerentz, informationsdirektör, NCC AB, +46 8 585 522 04, +46 70 398 42 09 Ulf Thorné, presschef, NCC AB, +46 8 585 523 46, +46 70 214 77 27

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar