Styrelse utses för NCC Housing

Läs original

Som ett led i den planerade särnoteringen av affärsområdet Housing tillsätter NCC en extern styrelse för bostadsutvecklingsbolaget. Ordförande blir Carl Engström, Senior Investment Manager Nordstjernan AB.

– Genom att tillsätta en extern styrelse för Housing tar vi ytterligare ett steg mot den planerade särnoteringen. Styrelsen i Housing kommer tillsammans med VD, CFO och övriga ledande befattningshavare i Housing att ha en viktig roll i förberedelserna för en framtid som ett självständigt och börsnoterat bostadsutvecklingsbolag, säger Peter Wågström, koncernchef på NCC.

Den nya styrelsen i Housing består av:

Carl Engström, ordförande. Född 1977. Civilingenjör, Kungliga Tekniska Högskolan och civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Senior Investment Manager Nordstjernan AB sedan 2008 där han även ingår i ledningsgruppen. Tidigare managementkonsult Bain & Co. Vice ordförande Salcomp Oyj.

Viveca Ax:son Johnson. Född 1963. Styrelseordförande Nordstjernan AB sedan 2007. Ledamot bl a NCC AB och Rosti Group AB, samt ordförande Axel och Margaret Ax:son Johnsons stiftelse för allmännyttiga ändamål och FPG Media.

Åsa Hedenberg. Född 1961. Civilingenjör och fastighetsekonom, Kungliga Tekniska Högskolan. Verkställande direktör Specialfastigheter AB sedan 2015. Lång fastighetserfarenhet som bl a VD Huge Fastigheter AB och Uppsalahem AB samt olika roller inom AP Fastigheter och Skanska. Ledamot fullmäktige, Stockholms Handelskammare och ordförande valnämnden, Byggherrarna.

Samir Kamal. Född 1965. Civilekonom, Handelshögskolan i Stockholm. Fristående affärsman och tidigare partner EQT Partners och IK Investment Partners där han bland annat har varit involverad i investeringarna i Myresjöhus AB och i HusCompagniet A/S. Ledamot Granngården AB, TitanX AB, Save-by-Solar Sweden AB och Stiftelsen Industrifonden.

Magnus Rosén. Född 1962. Civilekonom, Linköpings Universitet och MBA, Handelshögskolan i Stockholm. Verkställande direktör Ramirent Oyj sedan 2009 och tidigare erfarenhet som bl a VD Sverige BE Group AB och VD Cramo Skandinavien. Ledamot LLENTAB AB.

Anna Wallenberg. Född 1975. Civilekonom, Uppsala Universitet. Drift & Försäljningsdirektör Kronans Apotek sedan 2012. Tidigare erfarenhet som strategikonsult Accenture AB.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Peter Wågström, koncernchef NCC +46 70 527 31 31

Anna Trane, Press & PR-chef NCC, +46 708 84 74 69

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC:s bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 26 november, kl. 07:00.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 57 Mdr SEK och 18 000 anställda 2014. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar