Utdelning i NCC

Läs original

Den 31 oktober utbetalar NCC 6 SEK per aktie. Avstämningsdagen är den 28 oktober och aktien handlas utan rätt till utdelning den 27 oktober.

Vid NCC:s årstämma den 2 april beslutades att höja utdelningen till 12,00 (10,00) SEK per aktie, uppdelat på två utbetalningstillfällen.

Den 10 april utbetalades 6 kr per aktie och den 31 oktober kommer resterande 6 kronor att utbetalas. Avstämningsdag är den 28 oktober och aktien handlas utan rätt till utdelning den 27 oktober.

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Ann Lindell Saeby, kommunikationsdirektör NCC AB, 08 585 522 04, 076 899 98 48

Johan Bergman, IR-ansvarig NCC AB, 08 585 523 53, 070-354 80 35

NCC:s presstelefon 08-585 519 00, E-post: press@ncc.se, NCC: bildbank

Informationen är sådan som NCC AB kan vara skyldig att offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades för offentliggörande den 29 september, kl. 07:30.

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen inom bygg, fastighetsutveckling och infrastruktur i norra Europa med en omsättning på 58 Mdr SEK och 18 500 anställda 2013. NCC är börsnoterat på Nasdaq OMX Stockholm.

Om oss

Om NCC. Vår vision är att förnya vår bransch och erbjuda de bästa hållbara lösningarna. NCC är ett av de ledande företagen i Norden inom bygg, infrastruktur och fastighetsutveckling med en omsättning på 55 Mdr SEK och 17 800 anställda 2017. NCC är börsnoterat på Nasdaq Stockholm.

Prenumerera

Dokument & länkar