Årsstämma i Nederman Holding AB

Årstämman i Nederman Holding AB (publ), som ägde rum den 23 april 2011, godkände förslaget från Styrelsen och Verkställande Direktören att utdelning till aktieägarna för 2011 lämnas om 3,25 kr per aktie.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman fastställde styrelsearvodet för 2012 enligt följande: ett fast arvode om 1 225 000 kronor, att fördelas med 350 000 kronor till styrelseordföranden och med 175 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter undantaget styrelseledamöter som är anställda i företaget.

Till styrelseledamöter omvaldes Lotta Stalin, Ylva Hammargren, Per Borgvall, Gunnar Gremlin, Eric Hielte och Sven Kristensson. Till styrelseordförande omvaldes
Jan Svensson. Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2013 med auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor tillsvidare.

Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.se

Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.se

Faktaruta Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 29 länder samt agenter och distributörer i ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1500 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar