Årsstämma i Nederman Holding AB

Årstämman i Nederman Holding AB (publ), som ägde rum den 29 april 2013. På årsstämman var 8.280.075 aktier representerade vilket motsvarar 70,7 % av totalt utestående aktier. Stämman godkände förslaget från Styrelsen och Verkställande Direktören att utdelning till aktieägarna för 2012 lämnas om 4,00 kr per aktie.

Resultat- och balansräkningarna fastställdes och styrelsens förslag till disposition av vinstmedlen godkändes. Stämman fastställde styrelsearvodet för 2013 enligt följande: ett fast arvode om 1 600 000 kronor, att fördelas med 400 000 kronor till styrelseordföranden och med 200 000 kronor vardera till övriga årsstämmovalda styrelseledamöter förutom bolagets Verkställande Direktör.

Till styrelseledamöter nyvaldes Susanne Pahlén Åklundh och Fabial Hielte. Till styrelseledamöter omvaldes Lotta Stalin, Ylva Hammargren, Per Borgvall, Gunnar Gremlin och Sven Kristensson. Till styrelseordförande omvaldes Jan Svensson. Årsstämman omvalde det registrerade revisionsbolaget KPMG AB för tiden intill slutet av årsstämman 2014 med auktoriserade revisorn Dan Kjellqvist som huvudansvarig revisor tillsvidare.

Styrelsens förslag till beslut om aktiesparprogram, som presenterats i kallelsen till stämman, antogs enhälligt.

Sven Kristensson, VD och Koncernchef Nederman
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.se

Stefan Fristedt, CFO 
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.se 
 
Fakta Nederman
Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning och service. Försäljning sker via dotterbolag i 30 länder samt agenter och distributörer ett 30-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i Europa, Nordamerika och Asien. Koncernen är noterad på Nasdaq OMX och har cirka 1950 anställda.

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar