Betydande order för Nederman India värd drygt 7 miljoner kronor

Nederman har fått sin största order någonsin avseende system för infångning och filtrering av oljedimma. Ordern har tagits via Nederman Indien. Beställare är Fiat Indien i samarbete med Tata Motors Ltd och ordern är värd cirka 7 miljoner kronor.

Tata Motors, Indiens näst största biltillverkare och Fiat har ett väl utvecklat samarbete inom olika områden. Fiat uppför en ny fabrik i Indien för tillverkning av bland annat växellådor för både Fiat och Tata bilar. Ordern består av ett 40-tal kompletta Nederman system för infångning och filtrering av oljedimma samt ett antal separata filtersystem. Installationen ska vara klar före april månad 2008.

Nederman har det totala projektansvaret, från design till installation. Installationsarbetet, som startar under hösten, kommer att utföras av lokala serviceföretag kontrakterade av Nederman Indien.

Shirish Bhaskar Sathe, projektansvarig i Indien: “Detta är en verklig prestigeorder för oss i Nederman Indien. För den indiska marknaden är Nederman NOM system för oljedimma ett helt nytt koncept. För Nederman Indien kommer det här att bli en fantastisk referensinstallation att visa upp för indiska företag, som idag satsar stora summor på att förbättra arbetsmiljön. Nya regler och lagar gällande säkrare och renare arbetsmiljö tillkommer hela tiden och myndigheterna ställer höga krav på att företag följer dessa.”

Sedan tidigare har Nederman ett etablerat samarbete med Tata Motors Ltd i Indien. I början av detta år erhöll man bland annat en stor order på kompletta avgassystem tack vare att Nederman kunde erbjuda en tekniskt bättre lösning och samtidigt ett väl utbyggt nätverk av återförsäljare och installationsföretag.


För mer information kontakta: Sven Kristensson, VD för Nederman. Tel 042-188700,
e-mail: sven.kristensson@nederman.se eller Anders Agering, CFO Nederman.
Tel. 042 188700, e-mail: anders.agering@nederman.se


Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar