Bokslutskommuniké 2017

Kvartal 4, 2017

 • Orderingången var 815,9 Mkr (830,5), vilket motsvarar en organisk minskning på 0,8% jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 860,0 Mkr (820,1), vilket motsvarar en organisk ökning på 4,9% jämfört med samma period föregående år.
 • Justerat rörelseresultat var 106,8 Mkr (85,5), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 12,4% (10,4).
 • Rörelseresultatet var 99,1 Mkr (85,5), vilket gav en rörelsemarginal på 11,5% (10,4).
 • Resultat efter skatt var 73,2 Mkr (61,1).
 • Resultat per aktie var 6,26 kr (5,23).

Januari - december, 2017

 • Orderingången var 3 157,3 Mkr (2 992,3), vilket motsvarar en organisk ökning på 4,6% jämfört med föregående år.
 • Omsättningen var 3 148,5 Mkr (3 107,3), vilket motsvarar en organisk ökning på 0,1% jämfört med föregående år.
 • Justerat rörelseresultat var 285,8 Mkr (250,3), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 9,1% (8,1).
 • Rörelseresultatet var 278,1 Mkr (250,3), vilket gav en rörelsemarginal på 8,8% (8,1).
 • Resultat efter skatt var 186,3 Mkr (172,1).
 • Resultat per aktie var 15,93 kr (14,72).
 • Styrelsen föreslår utdelning på 6,00 kr (5,50) per aktie.
    

VD-ord

” 2017 var ett bra år för Nederman. Orderingången växte organiskt med 4,6 procent och lönsamheten stärktes med en justerad rörelsemarginal om 9,1 procent (8,1). I årets avslutande kvartal såg vi en fortsatt positiv utveckling av såväl omsättning som lönsamhet.

I APAC vände utvecklingen tydligt uppåt under 2017. Efter några år av förluster visade rörelsesegmentet vinst för helåret. Vi är stolta över detta viktiga trendbrott och arbetar hårt nu för att successivt etablera en lönsamhet i nivå med Nedermans finansiella mål. Även omsättning och i synnerhet orderingång hade en stark trend under året och vi är mer optimistiska om framtiden i regionen.

EMEA fortsätter att utvecklas väl. Marknaderna i regionen visar fortsatta tecken på god återhämtning, vilket bland annat visade sig i den starkaste projektförsäljningen på fyra år och en fortsatt stabil utveckling av basaffären med försäljning av produkter och mindre system.

I Americas lyckades vi trots utmanande förutsättningar stärka rörelsemarginalen. Beslutsprocesserna kring stora projekt i USA var fortsatt utdragna och den generella efterfrågan präglades av viss volatilitet. Under avslutningen av 2017 kunde vi emellertid märka en viss förbättring av affärsklimatet i regionen.

Nederman arbetar sedan flera år med att modernisera sin verksamhet genom att utveckla digitala lösningar inom såväl försäljning som kunderbjudande. Dessa satsningar har varit lyckosamma och under årets avslutande kvartal tog vi ytterligare ett viktigt steg på denna resa med förvärvet av norska NEO Monitor.

Orderstocken vid ingången av 2018 befinner sig på en högre nivå än vid motsvarande tidpunkt 2017, vilket gör att vi fortsatt har en positiv grundsyn för helåret 2018.”

Sven Kristensson, VD
 

För ytterligare information, vänligen kontakta:

Sven Kristensson, CEO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Matthew Cusick, CFO
Telefon: +46 42 18 87 00
e-mail: matthew.cusick@nederman.com

Denna information är sådan information som Nederman Holding AB är skyldigt att offentliggöra enligt EU:s marknadsmissbruksförordning och lagen om värdepappersmarknaden. Informationen lämnades, genom ovanstående kontaktpersons försorg, för offentliggörande den 15 februari, 2018 kl. 08:00 CET.

 
Fakta om Nederman 

Nederman-koncernen är en världsledande leverantör av produkter och lösningar inom miljöteknik. Vi filtrerar, renar och återvinner i krävande industriella miljöer. Ren luft är en av grundpelarna för hållbar produktion och Nedermans produkter och lösningar förbättrar produktionseffektiviteten, minskar miljöpåverkan och skyddar anställda mot skadlig rök, damm och partiklar. Nedermankoncernen är noterad på Nasdaq Stockholm. Koncernen har 1800 anställda och är närvarande i mer än 50 länder.
Läs mer på nedermangroup.com

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg.
Organisationsnummer 556576-4205

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar