Delårsrapport januari – september 2007

Orderingången ökade med 29% i kvartal 3 och rörelseresultatet steg med 49%.

• Omsättningen under tredje kvartalet var MSEK 254 (215), en ökning med 18% och under de första nio månaderna MSEK 738 (633), en ökning med 17%.
• Orderingången under tredje kvartalet var MSEK 254 (197), en ökning med 29% och under de första nio månaderna MSEK 760 (641), en ökning med 19%.
• Rörelseresultatet för tredje kvartalet var MSEK 29 (19), en ökning med 49%. Rörelseresultatet för nio månader var MSEK 80 (59), före engångskostnader i samband med IPO-processen, en ökning med 36%. Inkl. IPO-kostnader MSEK 74.
• Resultat före skatt för tredje kvartalet var MSEK 26 (17). Resultatet för de första nio månaderna var MSEK 73 (51), före IPO-kostnader. Inklusive IPO-kostnader MSEK 67.
• Nettoresultatet för tredje kvartalet var MSEK 19 (12) Nettoresultatet för de första nio månaderna var MSEK 52 (38), före IPO-kostnader, inklusive IPO-kostnader MSEK 46.
• Resultat per aktie för tredje kvartalet var SEK 1,59 (1,03). Resultatet för nio månader var SEK 4,44 (3,30), före IPO-kostnader, inklusive IPO-kostnader 4,07.


Närmare upplysningar lämnas av:
Sven Kristensson, CEO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.se

Anders Agering, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: anders.agering@nederman.se

För mer information se även Nederman hemsida www.nederman.com

Telefon +46 (0) 42-18 87 00
Telefax +46 (0) 42-18 77 11

Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg
Organisationsnummer 556576-4205

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar