Delårsrapport januari–juni 2013

Fortsatt utmanande marknadsklimat under kvartalet

Kvartal 2

 • Orderingången var 653,0 Mkr (581,0), vilket justerat är en minskning med 11,9%* jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 700,2 Mkr (521,5), vilket justerat är en minskning med 0,5%* jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-kostnader var 44,6 Mkr (42,0), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 6,4% (8,1).
 • Rörelseresultatet var 44,5 Mkr (42,0), vilket gav en rörelsemarginal på 6,4% (8,1).
 • Resultat efter skatt var 31,1 Mkr (29,4).
 • Resultat per aktie var 2,65 kr (2,51).

Januari-juni

 • Orderingången var 1 336,2 Mkr (1 074,7), vilket justerat är en minskning med 7,2 %* jämfört med samma period föregående år.
 • Omsättningen var 1 314,7 Mkr (1 027,4), vilket justerat är en minskning med 5,3%* jämfört med samma period föregående år.
 • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstrukturerings-kostnader var 61,3 Mkr (78,7), vilket gav en justerad rörelsemarginal på 4,7% (7,7).
 • Rörelseresultatet var 40,7 Mkr (71,8), vilket gav en rörelsemarginal på 3,1% (7,0).
 • Rörelseresultatet har belastats med 20,0 Mkr i omstruktureringskostnader (5,0) och med 0,6 Mkr i förvärvskostnader (1,9).
 • Resultat efter skatt var 22,9 Mkr (48,1).
 • Resultat per aktie var 1,95 kr (4,11).

*) justerat för valutaeffekter och förvärv

    
VD-ord

Andra kvartalet har i mångt och mycket fortsatt enligt samma mönster som det första. Vi hade förväntat en starkare utveckling i Asia Pacific. Processen fram till slutlig order drar ut på tiden i väntan på kundens finansiering. I Europa ser vi tecken på en stabilisering men i det stora hela kvarstår bilden av ett besvärligt marknadsklimat.

Bilden av marknaderna i Americas har inte förändrats nämnvärt, dvs en underliggande positiv utveckling men med fortsatt utdragna beslutsprocesser för större projekt.

Negativa valutaeffekter har haft betydande påverkan på resultatet i kvartalet, ca 1,7 procentenheter på rörelsemarginalen.

Tidigare kommunicerade aktiviteter, som integrationen av EFT, stängningen av fabriken i Assens, Danmark samt uppstarten av fabriken i Thailand, fortlöper väl enligt plan

Sven Kristensson, CEO

  
Närmare upplysningar lämnas av

Sven Kristensson, CEO                                           Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00                                                Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com                  e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com

Nederman Holding AB (publ),
Box 602, 251 06 Helsingborg
Telefon 042-18 87 00, Telefax 042-18 77 11
Organisationsnummer: 556576-4205

Denna information är sådan som Nederman ska offentliggöra enligt lagen om värdepappersmarknaden och/eller lagen om handel med finansiella instrument. Informationen lämnades för offentliggörande den 17 juli 2013 kl 14.00.

Taggar:

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205