Delårsrapport januari–mars 2012

Nederman fortsätter att stärka sin position

  • Orderingången var 493,7 Mkr (485,8), vilket justerat är en minskning med 4,3%*).
  • Omsättningen var 505,9 Mkr (459,0), vilket justerat är en ökning med 4,9%*).
  • Rörelseresultatet exklusive förvärvskostnader och omstruktureringskostnader var 36,5 Mkr (32,2)**, vilket gav en justerad rörelsemarginal på 7,2 % (7,0)**.
  • Rörelseresultatet var 29,6 Mkr (5,7), vilket gav en rörelsemarginal på 5,9 % (1,2).
  • Resultat efter skatt var 18,5 Mkr (-3,3).
  • Resultat per aktie var 1,58 kr (-0,28).

*) justerat för valutaeffekter och förvärv

**) justerat för rearesultat vid avyttring av dotterbolag

VD-ord
”Efter en mycket stark avslutning på 2011 och en god inledning på 2012 avslutades kvartalet svagare än förväntat. Bilden av den ekonomiska utvecklingen är fortsatt komplex, även om vissa utsatta länder tagit sig upp på mer fast mark. Vi har en fortsatt positiv grundsyn på efterfrågan av Nedermans lösningar och produkter där man dock måste beakta den starka orderingången under första halvåret 2011.

Rörelsemarginalen har i kvartalet påverkats av en högre andel projektförsäljning samt att koncernen investerat i syfte att ytterligare öka närvaron på tillväxtmarknaderna.

I början av kvartalet annonserades att Nederman stärkt sina positioner på den nederländska samt den turkiska marknaden genom två förvärv. Integration av dessa förvärv löper på enligt plan.”
Sven Kristensson, CEO

Närmare upplysningar lämnas av

Sven Kristensson, CEO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: sven.kristensson@nederman.com

Stefan Fristedt, CFO
Telefon 042-18 87 00
e-mail: stefan.fristedt@nederman.com

För mer information se även Nedermans hemsida: www.nederman.com

Om oss

Nederman är en världsledande leverantör av produkter och system inom området miljöteknik med fokus på luftfiltrering och återvinning. Våra lösningar bidrar till att minska miljöpåverkan från industriproduktion, skapa ren och säker arbetsmiljö samt öka produktionseffektivitet. Nedermans erbjudande omfattar allt från projektering till installation, driftsättning, utbildning och service. Försäljning sker via dotterbolag samt distributörer i sammanlagt ett 50-tal länder. Nederman utvecklar och producerar vid egna tillverknings- och sammansättningsenheter i 12 länder på 5 kontinenter. Koncernen är noterad på Nasdaq Stockholm och har cirka 1900 anställda. Nederman Holding AB (publ), Box 602, 251 06 Helsingborg. Organisationsnummer 556576-4205

Prenumerera

Dokument & länkar